ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนากลยุทธ์การตลาดของสถาบันการศึกษาที่มี ความเชื่อมโยงกับธุรกิจเพื่อการเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ด้วยวิธี การเทียบรอยคุณภาพ

หน่วยงาน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากลยุทธ์การตลาดของสถาบันการศึกษาที่มี ความเชื่อมโยงกับธุรกิจเพื่อการเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ด้วยวิธี การเทียบรอยคุณภาพ
นักวิจัย : อุราเพ็ญ ยิ้มประเสริฐ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อุราเพ็ญ ยิ้มประเสริฐ . (2555). การพัฒนากลยุทธ์การตลาดของสถาบันการศึกษาที่มี ความเชื่อมโยงกับธุรกิจเพื่อการเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ด้วยวิธี การเทียบรอยคุณภาพ.
    นนทบุรี : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์.
อุราเพ็ญ ยิ้มประเสริฐ . 2555. "การพัฒนากลยุทธ์การตลาดของสถาบันการศึกษาที่มี ความเชื่อมโยงกับธุรกิจเพื่อการเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ด้วยวิธี การเทียบรอยคุณภาพ".
    นนทบุรี : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์.
อุราเพ็ญ ยิ้มประเสริฐ . "การพัฒนากลยุทธ์การตลาดของสถาบันการศึกษาที่มี ความเชื่อมโยงกับธุรกิจเพื่อการเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ด้วยวิธี การเทียบรอยคุณภาพ."
    นนทบุรี : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, 2555. Print.
อุราเพ็ญ ยิ้มประเสริฐ . การพัฒนากลยุทธ์การตลาดของสถาบันการศึกษาที่มี ความเชื่อมโยงกับธุรกิจเพื่อการเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ด้วยวิธี การเทียบรอยคุณภาพ. นนทบุรี : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์; 2555.