ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้บทเพลงในการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนรัฐในระดับประถมและมัธยมศึกษา

หน่วยงาน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้บทเพลงในการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนรัฐในระดับประถมและมัธยมศึกษา
นักวิจัย : อธิชา ลิ้มดำรงค์ชิต
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อธิชา ลิ้มดำรงค์ชิต . (2555). การประยุกต์ใช้บทเพลงในการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนรัฐในระดับประถมและมัธยมศึกษา.
    นนทบุรี : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์.
อธิชา ลิ้มดำรงค์ชิต . 2555. "การประยุกต์ใช้บทเพลงในการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนรัฐในระดับประถมและมัธยมศึกษา".
    นนทบุรี : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์.
อธิชา ลิ้มดำรงค์ชิต . "การประยุกต์ใช้บทเพลงในการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนรัฐในระดับประถมและมัธยมศึกษา."
    นนทบุรี : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, 2555. Print.
อธิชา ลิ้มดำรงค์ชิต . การประยุกต์ใช้บทเพลงในการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนรัฐในระดับประถมและมัธยมศึกษา. นนทบุรี : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์; 2555.