ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Unique Experiences through Luxury Sales Ambassadors

หน่วยงาน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : Unique Experiences through Luxury Sales Ambassadors
นักวิจัย : ฐิติพร สงวนปิยะพันธ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ฐิติพร สงวนปิยะพันธ์ . (2555). Unique Experiences through Luxury Sales Ambassadors.
    นนทบุรี : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์.
ฐิติพร สงวนปิยะพันธ์ . 2555. "Unique Experiences through Luxury Sales Ambassadors".
    นนทบุรี : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์.
ฐิติพร สงวนปิยะพันธ์ . "Unique Experiences through Luxury Sales Ambassadors."
    นนทบุรี : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, 2555. Print.
ฐิติพร สงวนปิยะพันธ์ . Unique Experiences through Luxury Sales Ambassadors. นนทบุรี : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์; 2555.