ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมสื่อประสมเรื่อง "เครื่องบิน" สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมสื่อประสมเรื่อง "เครื่องบิน" สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
นักวิจัย : เอกรินทร์ นิ่มรัตนสิงห์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิรุฬห์ ลีลาพฤทธิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2520
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/27809
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520

บรรณานุกรม :
เอกรินทร์ นิ่มรัตนสิงห์ . (2520). การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมสื่อประสมเรื่อง "เครื่องบิน" สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เอกรินทร์ นิ่มรัตนสิงห์ . 2520. "การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมสื่อประสมเรื่อง "เครื่องบิน" สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เอกรินทร์ นิ่มรัตนสิงห์ . "การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมสื่อประสมเรื่อง "เครื่องบิน" สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520. Print.
เอกรินทร์ นิ่มรัตนสิงห์ . การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมสื่อประสมเรื่อง "เครื่องบิน" สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2520.