ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในแหล่งมรดกโลก กรณีศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในแหล่งมรดกโลก กรณีศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
นักวิจัย : โสภาวรรณ ตรีสุวรรณ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
โสภาวรรณ ตรีสุวรรณ์ . (). พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในแหล่งมรดกโลก กรณีศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย.
    : .
โสภาวรรณ ตรีสุวรรณ์ . . "พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในแหล่งมรดกโลก กรณีศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย".
    : .
โสภาวรรณ ตรีสุวรรณ์ . "พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในแหล่งมรดกโลก กรณีศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย."
    : , . Print.
โสภาวรรณ ตรีสุวรรณ์ . พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในแหล่งมรดกโลก กรณีศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย. : ; .