ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาทัศนคติของประชาชนสามกลุ่มในกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาทัศนคติของประชาชนสามกลุ่มในกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
นักวิจัย : อมรา ธนสมบูรณ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุมพล รอดคำดี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2525
อ้างอิง : 9745610046 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/27528
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525

บรรณานุกรม :
อมรา ธนสมบูรณ์ . (2525). การศึกษาทัศนคติของประชาชนสามกลุ่มในกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อมรา ธนสมบูรณ์ . 2525. "การศึกษาทัศนคติของประชาชนสามกลุ่มในกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อมรา ธนสมบูรณ์ . "การศึกษาทัศนคติของประชาชนสามกลุ่มในกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525. Print.
อมรา ธนสมบูรณ์ . การศึกษาทัศนคติของประชาชนสามกลุ่มในกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2525.