ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เครื่องทดสอบวงจรประมวลเชิงเลขควบคุม โดยไมโครโปรเซสเซอร์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เครื่องทดสอบวงจรประมวลเชิงเลขควบคุม โดยไมโครโปรเซสเซอร์
นักวิจัย : สุนทร วาศนา
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จิรชัย สีจร , ชาตรี ศรีไพพรรณ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณทิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2527
อ้างอิง : 9745632287 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/27277
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527

บรรณานุกรม :
สุนทร วาศนา . (2527). เครื่องทดสอบวงจรประมวลเชิงเลขควบคุม โดยไมโครโปรเซสเซอร์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุนทร วาศนา . 2527. "เครื่องทดสอบวงจรประมวลเชิงเลขควบคุม โดยไมโครโปรเซสเซอร์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุนทร วาศนา . "เครื่องทดสอบวงจรประมวลเชิงเลขควบคุม โดยไมโครโปรเซสเซอร์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527. Print.
สุนทร วาศนา . เครื่องทดสอบวงจรประมวลเชิงเลขควบคุม โดยไมโครโปรเซสเซอร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2527.