ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาคุณลักษณะของกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียและปรับปรุงปริมาณโพแทสเซียมและสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อผลิตปุ๋ยสูตรเร่งผล : การศึกษาคุณลักษณะของกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียและหมักทำปุ๋ยเพื่อปรับปรุงปริมาณธาตุอาหารที่สำคัญ เพื่อผลิตปุ๋ยสูตรเร่งผล

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาคุณลักษณะของกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียและปรับปรุงปริมาณโพแทสเซียมและสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อผลิตปุ๋ยสูตรเร่งผล : การศึกษาคุณลักษณะของกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียและหมักทำปุ๋ยเพื่อปรับปรุงปริมาณธาตุอาหารที่สำคัญ เพื่อผลิตปุ๋ยสูตรเร่งผล
นักวิจัย : ประวรดา โภชนจันทร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประวรดา โภชนจันทร์ . (). การศึกษาคุณลักษณะของกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียและปรับปรุงปริมาณโพแทสเซียมและสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อผลิตปุ๋ยสูตรเร่งผล : การศึกษาคุณลักษณะของกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียและหมักทำปุ๋ยเพื่อปรับปรุงปริมาณธาตุอาหารที่สำคัญ เพื่อผลิตปุ๋ยสูตรเร่งผล.
    : .
ประวรดา โภชนจันทร์ . . "การศึกษาคุณลักษณะของกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียและปรับปรุงปริมาณโพแทสเซียมและสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อผลิตปุ๋ยสูตรเร่งผล : การศึกษาคุณลักษณะของกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียและหมักทำปุ๋ยเพื่อปรับปรุงปริมาณธาตุอาหารที่สำคัญ เพื่อผลิตปุ๋ยสูตรเร่งผล".
    : .
ประวรดา โภชนจันทร์ . "การศึกษาคุณลักษณะของกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียและปรับปรุงปริมาณโพแทสเซียมและสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อผลิตปุ๋ยสูตรเร่งผล : การศึกษาคุณลักษณะของกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียและหมักทำปุ๋ยเพื่อปรับปรุงปริมาณธาตุอาหารที่สำคัญ เพื่อผลิตปุ๋ยสูตรเร่งผล."
    : , . Print.
ประวรดา โภชนจันทร์ . การศึกษาคุณลักษณะของกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียและปรับปรุงปริมาณโพแทสเซียมและสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อผลิตปุ๋ยสูตรเร่งผล : การศึกษาคุณลักษณะของกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียและหมักทำปุ๋ยเพื่อปรับปรุงปริมาณธาตุอาหารที่สำคัญ เพื่อผลิตปุ๋ยสูตรเร่งผล. : ; .