ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงสมรรถนะของระบบไอพีเคลื่อนที่โดยใช้แบบแผนโซ่สมอและการจัดเส้นทางที่เหมาะที่สุดบนพื้นฐานของตัวแทนบ้านเสมือนสำหรับการจัดการสภาพเคลื่อนที่

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงสมรรถนะของระบบไอพีเคลื่อนที่โดยใช้แบบแผนโซ่สมอและการจัดเส้นทางที่เหมาะที่สุดบนพื้นฐานของตัวแทนบ้านเสมือนสำหรับการจัดการสภาพเคลื่อนที่
นักวิจัย : วรวุฒิ ทิพย์สุนทรศักดิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วาทิต เบญจพลกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745318868 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/27125
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

ระบบ Mobile IP มีปัญหาเรียกว่า การจัดเส้นทางแบบสามเหลี่ยม โดยที่ข้อมูลทั้งหมดสำหรับ Mobile Node (MN) จะถูกจัดเส้นทางจาก Home Agent (HA) ของตัวเองและมีการส่งต่อผ่านจาก HAไปยัง MN ซึ่งเส้นทางส่วนใหญ่มักจะมีความยาวเกินความเหมาะสม และจะนำมาซึ่งปัญหาความล่าช้าของแพ็กเกตเนื่องมาจากการประวิงเวลาในกระบวนการการส่งข้อมูลและการลงทะเบียน และปัญหาการใช้จำนวนสถานีฐานในการส่งต่อมากเกินความจำเป็น วิทยานิพนธ์นี้เป็นการรวมวิธี แบบแผนโซ่สมอ และ การใช้ตัวแทนบ้านเสมือนบนพื้นฐานการจัดเส้นทางที่เหมาะที่สุดเพื่อที่จะลดปัญหาความล่าช้าของแพ็กเกตและการใช้จำนวนสถานีฐาน แบบแผนโซ่สมอ เป็นการรวมวิธีของการส่งต่อข้อมูลและติดตามข้อมูลไว้ด้วยกัน โดยที่ตัวแทนทุกตัว (HA,FA) ซึ่งถูกรวมเข้าด้วยกันด้วยโซ่สมอและติดต่อไปยัง HA โดยที่สมอแต่ละจุดถูกอธิบายด้วยตำแหน่งของ HA และ FA แต่ละตัวที่มีการใช้งานอยู่ แบบแผนนี้มีการพัฒนากระบวนการที่ทำการอัพเดทตำแหน่งของสมอ (กระบวนการติดตามตำแหน่งปัจจุบัน) ผลลัพธ์ที่ได้จากแบบแผนนี้คือมีค่าเฉลี่ยการใช้สถานีฐานในการส่งข้อมูลลดลง สำหรับทั้งกระบวนการติดตามตำแหน่งปัจจุบันและการกระบวนการการส่งข้อมูล การใช้ตัวแทนบ้านเสมือนบนพื้นฐานการจัดเส้นทางที่เหมาะที่สุด ได้เสนอถึงวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นของปัญหาการใช้เส้นทางที่ยาวเกินความเหมาะสมและปัญหาความล่าช้าของแพ็กเกต โดยวิธีนี้มีพื้นฐานอยู่บนข้อสังเกตที่ว่า MN มักจะไม่ได้เคลื่อนที่ตลอดเวลาในช่วงเวลาหนึ่งๆ โดยจะมีการใช้โครงข่ายเส้นทางที่จัดมายัง FA เป็นโครงข่ายเสมือนโครงข่ายบ้าน เพื่อที่ให้ MN สามารถลงทะเบียนกับตัวแทนบ้านเสมือนได้แทน HA และแพ็กเกตข้อมูลจากโนดที่ติดต่อสามารถส่งตรงมายังตัวแทนบ้านเสมือนได้โดยตรง

บรรณานุกรม :
วรวุฒิ ทิพย์สุนทรศักดิ์ . (2547). การปรับปรุงสมรรถนะของระบบไอพีเคลื่อนที่โดยใช้แบบแผนโซ่สมอและการจัดเส้นทางที่เหมาะที่สุดบนพื้นฐานของตัวแทนบ้านเสมือนสำหรับการจัดการสภาพเคลื่อนที่.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรวุฒิ ทิพย์สุนทรศักดิ์ . 2547. "การปรับปรุงสมรรถนะของระบบไอพีเคลื่อนที่โดยใช้แบบแผนโซ่สมอและการจัดเส้นทางที่เหมาะที่สุดบนพื้นฐานของตัวแทนบ้านเสมือนสำหรับการจัดการสภาพเคลื่อนที่".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรวุฒิ ทิพย์สุนทรศักดิ์ . "การปรับปรุงสมรรถนะของระบบไอพีเคลื่อนที่โดยใช้แบบแผนโซ่สมอและการจัดเส้นทางที่เหมาะที่สุดบนพื้นฐานของตัวแทนบ้านเสมือนสำหรับการจัดการสภาพเคลื่อนที่."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
วรวุฒิ ทิพย์สุนทรศักดิ์ . การปรับปรุงสมรรถนะของระบบไอพีเคลื่อนที่โดยใช้แบบแผนโซ่สมอและการจัดเส้นทางที่เหมาะที่สุดบนพื้นฐานของตัวแทนบ้านเสมือนสำหรับการจัดการสภาพเคลื่อนที่. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.