ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์พฤติกรรมของตัวละครในนวนิยายสงครามเรื่องโนะบิ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์พฤติกรรมของตัวละครในนวนิยายสงครามเรื่องโนะบิ
นักวิจัย : รสา เสวิกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กัลยาณี สีตสุวรรณ , เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741761031 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/26975
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ตัวละครในนวนิยายสงครามเรื่องโนะบิ โดยใช้ทฤษฏีจิตวิทยา และวิเคราะห์ถึงอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อพฤติกรรมของตัวละครภายในเรื่อง และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประวัติและทัศนคติของผู้แต่งที่มีต่อสงครามอันมีผลต่อนวนิยาย จากการศึกษาพบว่า การวิเคราะห์พฤติกรรมของตัวละครด้วยทฤษฏีจิตวิทยาทำให้เข้าใจถึงสัญชาติญาณพื้นฐานของมนุษย์ที่ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่บีบบังคับของสงครามอันมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของตัวละคร และผู้แต่งนวนิยายสงครามเรื่องโนะบิ ต้องการแสดงให้เห็นถึงความโหดร้ายของสงครามที่ผลักดันให้มนุษย์แต่ละคนต้องสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไป

บรรณานุกรม :
รสา เสวิกุล . (2547). การวิเคราะห์พฤติกรรมของตัวละครในนวนิยายสงครามเรื่องโนะบิ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รสา เสวิกุล . 2547. "การวิเคราะห์พฤติกรรมของตัวละครในนวนิยายสงครามเรื่องโนะบิ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รสา เสวิกุล . "การวิเคราะห์พฤติกรรมของตัวละครในนวนิยายสงครามเรื่องโนะบิ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
รสา เสวิกุล . การวิเคราะห์พฤติกรรมของตัวละครในนวนิยายสงครามเรื่องโนะบิ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.