ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการยอมรับรายการโทรทัศน์เพื่อพัฒนาสุขภาพ ของสมาชิกรายการโทรทัศน์ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการยอมรับรายการโทรทัศน์เพื่อพัฒนาสุขภาพ ของสมาชิกรายการโทรทัศน์ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
นักวิจัย : บุญทิวา นาคะตะ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุมพล รอดคำดี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2524
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/25486
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524

บรรณานุกรม :
บุญทิวา นาคะตะ . (2524). การศึกษาการยอมรับรายการโทรทัศน์เพื่อพัฒนาสุขภาพ ของสมาชิกรายการโทรทัศน์ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุญทิวา นาคะตะ . 2524. "การศึกษาการยอมรับรายการโทรทัศน์เพื่อพัฒนาสุขภาพ ของสมาชิกรายการโทรทัศน์ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุญทิวา นาคะตะ . "การศึกษาการยอมรับรายการโทรทัศน์เพื่อพัฒนาสุขภาพ ของสมาชิกรายการโทรทัศน์ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524. Print.
บุญทิวา นาคะตะ . การศึกษาการยอมรับรายการโทรทัศน์เพื่อพัฒนาสุขภาพ ของสมาชิกรายการโทรทัศน์ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2524.