ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์ความเข้มข้นของพาราเซตามอลในซีรัมผู้ป่วย ระหว่างวิธีแก๊สโครมาโทกราฟีสเปกโทรโฟโตเมตรี และฟลูออเรสเซนซ์โพลาไรเซชัน อิมมูโนแอสเสย์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์ความเข้มข้นของพาราเซตามอลในซีรัมผู้ป่วย ระหว่างวิธีแก๊สโครมาโทกราฟีสเปกโทรโฟโตเมตรี และฟลูออเรสเซนซ์โพลาไรเซชัน อิมมูโนแอสเสย์
นักวิจัย : นรินทร์ บุบผาสุวรรณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมทรง ลาวัณย์ประเสริฐ , นวลศรี นิวัติศัยวงศ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741713312 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/24380
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ภ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

บรรณานุกรม :
นรินทร์ บุบผาสุวรรณ . (2545). การเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์ความเข้มข้นของพาราเซตามอลในซีรัมผู้ป่วย ระหว่างวิธีแก๊สโครมาโทกราฟีสเปกโทรโฟโตเมตรี และฟลูออเรสเซนซ์โพลาไรเซชัน อิมมูโนแอสเสย์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นรินทร์ บุบผาสุวรรณ . 2545. "การเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์ความเข้มข้นของพาราเซตามอลในซีรัมผู้ป่วย ระหว่างวิธีแก๊สโครมาโทกราฟีสเปกโทรโฟโตเมตรี และฟลูออเรสเซนซ์โพลาไรเซชัน อิมมูโนแอสเสย์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นรินทร์ บุบผาสุวรรณ . "การเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์ความเข้มข้นของพาราเซตามอลในซีรัมผู้ป่วย ระหว่างวิธีแก๊สโครมาโทกราฟีสเปกโทรโฟโตเมตรี และฟลูออเรสเซนซ์โพลาไรเซชัน อิมมูโนแอสเสย์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
นรินทร์ บุบผาสุวรรณ . การเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์ความเข้มข้นของพาราเซตามอลในซีรัมผู้ป่วย ระหว่างวิธีแก๊สโครมาโทกราฟีสเปกโทรโฟโตเมตรี และฟลูออเรสเซนซ์โพลาไรเซชัน อิมมูโนแอสเสย์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.