ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาความสามารถในการตัดสำหรับกระบวนการกัดเหล็กกล้าโดยการประยุกต์ใช้สารหล่อเย็นน้อยที่สุดเพื่อกระบวนการตัดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนเครื่องซีเอ็นซีแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ : รายงานการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ฉบับสมบูรณ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาความสามารถในการตัดสำหรับกระบวนการกัดเหล็กกล้าโดยการประยุกต์ใช้สารหล่อเย็นน้อยที่สุดเพื่อกระบวนการตัดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนเครื่องซีเอ็นซีแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ : รายงานการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ฉบับสมบูรณ
นักวิจัย : สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ , อังศุมาลิน เสนจันทร์ฒิไชย , วิภาวี ธรรมาภรณ์พิลาศ , ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย , สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน , ชาญณรงค์ รุ่งเรือง , ดวงตา ละเอียดดี
คำค้น : การตัดวัสดุ , การตัดวัสดุด้วยเครื่องกล , เหล็กกล้า , เครื่องตัดโลหะ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/23677
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จุดประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อต้องการตรวจติดตามเงื่อนไขการตัดของการตัดแบบแห้ง แบบเปียก และแบบสเปรย์ของสารหล่อเย็น เพื่อให้ได้เงื่อนไขการตัดที่เหมาะสมสำหรับการตัดแห้งกล้าคาร์บอน ด้วยมีดกัดแบบหัวบอล โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาคือ ความหยาบผิวของชิ้นงาน อายุของมีดตัด การใช้สารหล่อเย็นและต้นทุนของสารหล่อเย็นและมีดกัด การตรวจติดตามภายในกระบวนการถูกนำมาประยุกต์ใช้เพื่อวัดแรงตัดในขณะทำการตัดเฉือน เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการสึกหรอของมีดตัด ความหยาบผิว เงื่อนไขการตัด และแรงตัด ความสัมพันธ์ของการสึกหรอของมีดตัด ความหยาบผิว และแรงตัด ที่ได้จากผลการทดลอง มีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ความหยาบผิวและการสึกหรอของมีดตัดสามารถอธิบายได้ด้วยแรงตัดที่เกิดขึ้นในขณะตัด สำหรับต้นทุนของการตัดคำนวณจากต้นทุนของมีดตัดและสารหล่อเย็น เงื่อนไขการตัดที่เหมาะสมที่ได้รับการทดลองโดยพิจารณาจากเกณฑ์ที่กำหนด การตัดแบบสเปรย์ของสารหล่อเย็นที่ความเร็วรอบ 10,000 รอบ/นาที อัตราการป้อนตัด 0.01 มิลลิเมตร/ฟัน และความลึกตัด 0.5 มิลลิเมตร จะให้ต้นทุนของเครื่องมือตัดต่ำสุดเมื่อเทียบกับเงื่อนไขการตัดแบบแห้งและแบบเปียก

บรรณานุกรม :
สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ , อังศุมาลิน เสนจันทร์ฒิไชย , วิภาวี ธรรมาภรณ์พิลาศ , ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย , สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน , ชาญณรงค์ รุ่งเรือง , ดวงตา ละเอียดดี . (2553). การพัฒนาความสามารถในการตัดสำหรับกระบวนการกัดเหล็กกล้าโดยการประยุกต์ใช้สารหล่อเย็นน้อยที่สุดเพื่อกระบวนการตัดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนเครื่องซีเอ็นซีแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ : รายงานการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ฉบับสมบูรณ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ , อังศุมาลิน เสนจันทร์ฒิไชย , วิภาวี ธรรมาภรณ์พิลาศ , ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย , สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน , ชาญณรงค์ รุ่งเรือง , ดวงตา ละเอียดดี . 2553. "การพัฒนาความสามารถในการตัดสำหรับกระบวนการกัดเหล็กกล้าโดยการประยุกต์ใช้สารหล่อเย็นน้อยที่สุดเพื่อกระบวนการตัดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนเครื่องซีเอ็นซีแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ : รายงานการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ฉบับสมบูรณ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ , อังศุมาลิน เสนจันทร์ฒิไชย , วิภาวี ธรรมาภรณ์พิลาศ , ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย , สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน , ชาญณรงค์ รุ่งเรือง , ดวงตา ละเอียดดี . "การพัฒนาความสามารถในการตัดสำหรับกระบวนการกัดเหล็กกล้าโดยการประยุกต์ใช้สารหล่อเย็นน้อยที่สุดเพื่อกระบวนการตัดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนเครื่องซีเอ็นซีแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ : รายงานการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ฉบับสมบูรณ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ , อังศุมาลิน เสนจันทร์ฒิไชย , วิภาวี ธรรมาภรณ์พิลาศ , ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย , สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน , ชาญณรงค์ รุ่งเรือง , ดวงตา ละเอียดดี . การพัฒนาความสามารถในการตัดสำหรับกระบวนการกัดเหล็กกล้าโดยการประยุกต์ใช้สารหล่อเย็นน้อยที่สุดเพื่อกระบวนการตัดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนเครื่องซีเอ็นซีแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ : รายงานการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ฉบับสมบูรณ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.