ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปิดรับสื่อมวลชนเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวของสตรี ในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปิดรับสื่อมวลชนเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวของสตรี ในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น
นักวิจัย : นิตยา คำเมือง
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุมพล รอดคำดี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2525
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/22978
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525

บรรณานุกรม :
นิตยา คำเมือง . (2525). การเปิดรับสื่อมวลชนเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวของสตรี ในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิตยา คำเมือง . 2525. "การเปิดรับสื่อมวลชนเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวของสตรี ในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิตยา คำเมือง . "การเปิดรับสื่อมวลชนเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวของสตรี ในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525. Print.
นิตยา คำเมือง . การเปิดรับสื่อมวลชนเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวของสตรี ในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2525.