ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการกำหนดน้ำหนักคะแนนต่อคุณภาพของแบบสอบ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการกำหนดน้ำหนักคะแนนต่อคุณภาพของแบบสอบ
นักวิจัย : สุพัฒน์ สุกมลสันต์
คำค้น : แบบสอบถาม -- ความตรง , แบบสอบถาม -- ความเที่ยง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันภาษา
ปีพิมพ์ : 2529
อ้างอิง : วารสารวิธีวิทยาการวิจัย. 1,2(พ.ค.-ส.ค. 2529),47-60 , 0857-2933 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/22801
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุพัฒน์ สุกมลสันต์ . (2529). ผลของการกำหนดน้ำหนักคะแนนต่อคุณภาพของแบบสอบ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุพัฒน์ สุกมลสันต์ . 2529. "ผลของการกำหนดน้ำหนักคะแนนต่อคุณภาพของแบบสอบ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุพัฒน์ สุกมลสันต์ . "ผลของการกำหนดน้ำหนักคะแนนต่อคุณภาพของแบบสอบ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529. Print.
สุพัฒน์ สุกมลสันต์ . ผลของการกำหนดน้ำหนักคะแนนต่อคุณภาพของแบบสอบ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2529.