ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

หนึ่งทศวรรษ WTO

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : หนึ่งทศวรรษ WTO
นักวิจัย : รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ , สมบูรณ์ ศิริประชัย
คำค้น : WTO , องค์การการค้าโลก
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : เอกสารวิชาการหมายเลข 18 โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก) , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/114
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ , สมบูรณ์ ศิริประชัย . (2551). หนึ่งทศวรรษ WTO.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ , สมบูรณ์ ศิริประชัย . 2551. "หนึ่งทศวรรษ WTO".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ , สมบูรณ์ ศิริประชัย . "หนึ่งทศวรรษ WTO."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2551. Print.
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ , สมบูรณ์ ศิริประชัย . หนึ่งทศวรรษ WTO. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2551.