ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประมาณแบนด์วิดท์แบบปรับตัวได้ของทีซีพีเพื่อควบคุมความคับคั่งในอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประมาณแบนด์วิดท์แบบปรับตัวได้ของทีซีพีเพื่อควบคุมความคับคั่งในอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม
นักวิจัย : ศราวุธ ไชยชนะ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/21068
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอวิธีการประมาณแบนด์วิดท์แบบปรับตัวได้ของทีซีพีเพื่อควบคุมความคับคั่งข้อมูลในช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม ซึ่งได้นำแนวทางกลไกลประมาณโดยใช้ประโยชน์จากสัญญาณการตอบรับ(ACK) ที่เป็นตัวบ่งชี้อัตราปริมาณข้อมูลซึ่งส่งผ่านสำเร็จและได้รับโดยปลายทาง มาทำการวัดและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยให้เป็นเกณฑ์ความจุช่องสัญญาณ เมื่อเกิดการคับคั่งขึ้นก็จะนำค่าเกณฑ์ประมาณที่ได้มาปรับค่าขนาดความคับคั่งวินโดว์และจุดอิ่มตัวทางด้านผู้ส่งใหม่ เพื่อทำการส่งข้อมูลเข้าสู่ช่องสัญญาณ จากผลการจำลองในโครงข่ายแสดงให้เห็นว่าเมื่อทำการเปรียบเทียบสมรรถนะกับวิธีการควบคุมความคับคั่งมาตรฐาน พบว่าวิธีนี้เป็นแนวทางหนึ่งในการปรับปรุงสมรรถนะของทีซีพีในรูปแบบปลายทางไปยังปลายทางที่ช่วยแก้ปัญหาการลดขนาดของวินโดว์และจุดอิ่มตัวของช่องสัญญาณลงอย่างรวดเร็ว ทำให้อัตราการส่งผ่านในช่องสัญญาณมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้โดยการจำลอง

บรรณานุกรม :
ศราวุธ ไชยชนะ . (2550). การประมาณแบนด์วิดท์แบบปรับตัวได้ของทีซีพีเพื่อควบคุมความคับคั่งในอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศราวุธ ไชยชนะ . 2550. "การประมาณแบนด์วิดท์แบบปรับตัวได้ของทีซีพีเพื่อควบคุมความคับคั่งในอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศราวุธ ไชยชนะ . "การประมาณแบนด์วิดท์แบบปรับตัวได้ของทีซีพีเพื่อควบคุมความคับคั่งในอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
ศราวุธ ไชยชนะ . การประมาณแบนด์วิดท์แบบปรับตัวได้ของทีซีพีเพื่อควบคุมความคับคั่งในอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.