ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอต่อสัญญาณอินซูลินและ MAPK ในกล้ามเนื้อลายของหนูที่เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินจากการตัดรังไข่

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอต่อสัญญาณอินซูลินและ MAPK ในกล้ามเนื้อลายของหนูที่เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินจากการตัดรังไข่
นักวิจัย : วิฑูร แสงศิริสุวรรณ
คำค้น : MAPK , รังไข่ , อินซูลิน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RMU5380010 , http://research.trf.or.th/node/8701
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ภาวะดื้อต่ออินซูลินที่พบในกล้ามเนื้อของหนูแรทที่ถูกตัดรังไข่ อาจเกิดขึ้นได้จากการขาดฮอร์โมน จากรังไข่หรือจากการกินที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลจากการตัดรังไข่ออก การศึกษาที่หนึ่งทำการเปรียบเทียบ ตัวแปรทางเมแทบอลิสมในสัตว์ทดลองสี่กลุ่มได้แก่ หนูแรทที่ไม่ถูกตัดรังไข่ หนูแรทตัดรังไข่ออก หนู แรทตัดรังไข่ออกที่กินอาหารในปริมาณเท่ากับหนูแรทที่ไม่ถูกตัดรังไข่ และหนูแรทตัดรังไข่ออกที่กิน อาหารปริมาณน้อยกว่าหนูแรทตัดรังไข่ร้อยละ 35 เป็นเวลา 12 สัปดาห์ ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ความสามารถของร่างกายในการรักษาระดับกลูโคสในเลือด ผลของอินซูลินในการกระตุ้นอัตราการขน ถ่ายกลูโคสของกล้ามเนื้อลาย ระดับไขมันในเลือด และปริมาณในไขมันที่สะสมในช่องท้อง ปริมาณและ การทำงานของโปรตีนสัญญาณอินซูลินและ MAPK ในกล้ามเนื้อลาย ผลการทดลองพบว่าหนูตัดรังไข่มี ความผิดปกติในการทำงานของโปรตีนสัญญาณอินซูลินและ MAPK ภาวะดื้อต่ออินซูลินยังคงมีในหนูตัด รังไข่ที่กินอาหารปริมาณเท่ากับหนูแรทที่ไม่ถูกรังไข่ ดังนั้นภาวะดื้อต่ออินซูลินในหนูตัดรังไข่เกิดจาก การขาดฮอร์โมนจากรังไข่และไม่เกี่ยวข้องกับการกินที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ภาวะดื้อต่ออินซูลินและ ความบกพร่องของสัญญาณอินซูลินและ MAPK ในหนูตัดรังไข่ที่ถูกจำกัดอาหารลงร้อยละ 35 มีค่า ใกล้เคียงกับหนูแรทที่ไม่ถูกตัดรังไข่ การศึกษาที่สองทำการประเมินผลของการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอต่อปริมาณและการทำงาน ของโปรตีนสัญญาณอินซูลินและ MAPK ในกล้ามเนื้อลายในหนูตัดรังไข่ พบว่าการออกกำลังกายอย่าง สม่ำเสมอลดภาวะดื้อต่ออินซูลิน ไม่มีผลต่อความบกพร่องของโปรตีนสัญญาณในกล้ามเนื้อของหนูตัดรัง ไข่ แต่เพิ่มการแสดงออกของโปรตีนขนถ่ายกลูโคสในกล้ามเนื้อ อัตราการขนถ่ายกลูโคสเข้ากล้ามเนื้อ ของหนูตัดรังไข่มีค่าสูงขึ้นในกลุ่มที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอร่วมกับได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจน ทดแทน อย่างไรก็ตาม การออกกำลังกายและฮอร์โมนทดแทนไม่มีผลเสริมกันต่อการเปลี่ยนแปลงของ โปรตีนสัญญาณหรือตัวแปรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การศึกษาทั้งสองส่วนสรุปได้ว่า 1) การจำกัดอาหารลงร้อย ละ 35 สามารถป้องกันการเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินและความบกพร่องของโปรตีนสัญญาณในกล้ามเนื้อ ลายของหนูตัดรังไข่ และ 2) กลไกที่การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอในการเพิ่มฤทธิ์ของอินซูลินในการ กระตุ้นการขนถ่ายกลูโคส โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนสัญญาณในกล้ามเนื้อลาย คำหลัก: insulin resistance, insulin signaling, MAPK, calorie restriction, exercise, estrogen, Ovariectomy Insulin resistance of skeletal muscle glucose transport due to prolonged loss of ovarian function in ovariectomized (OVX) rats is accompanied by other features of the metabolic syndrome and may be confounded by increased calorie consumption. No study has reported the cellular mechanisms underlying the insulin-resistant state in skeletal muscle following prolonged ovariectomy with or without dietary manipulation. To address these issues, a number of metabolic characteristics, including glucose tolerance, insulin-stimulated skeletal muscle glucose transport, serum lipid profile, and visceral fat accumulation were determined in OVX rats that either had free access to food, pair feeding (PF) with SHAM or received a 35% reduction in food intake (calorie restriction; CR) for 12 weeks. In addition, the protein expression and functionality of specific elements of the PI3-kinase and MAPK pathways including insulin receptor (IR), insulin receptor substrate-1 (IRS-1), the p85 subunit of PI3-kinase, Akt, c-Jun NH2-terminal kinase (SAPK/JNK), and p38 MAPK were evaluated. Skeletal muscle insulin resistance in OVX rats was associated with impaired tyrosine phosphorylation of IR and IRS-1, IRS-1 associated p85 subunit of PI3- kinase, and Akt Ser473 phosphorylation, whereas insulin-stimulated phosphorylation of IRS-1 Ser307, SAPK/JNK Thr183/Tyr185, and p38 mitogen-activated protein kinase (MAPK) Thr180/Tyr182 was enhanced. PF did not restore insulin-stimulated glucose transport, indicating that insulin resistance in OVX rats is a consequence of ovarian hormone deprivation. In contrast, impaired insulin sensitivity and defective insulin signaling were not observed in the skeletal muscle of OVX+CR rats. Additionally, the cellular mechanisms by which exercise training improved insulin action in OVX rats were assessed. The protein expression and functionality of signaling elements in skeletal muscle were evaluated in OVX rats that remained sedentary, performed exercise training (ET), received 2.5 g/kg of 17- estradiol (E2), or underwent both treatments. Individual treatment with ET or E2 increased GLUT-4 protein abundance in OVX muscles. ET improved IRS-1/pY but not the downstream signaling elements whereas E2 restored the defects in the insulin signaling cascade. The combined treatment brought about an additive effect on insulinstimulated glucose transport. However, no interactive effects of ET and E2 on the signaling proteins involved in the regulation of glucose transport were observed. Conclusively, the present investigation provided evidence for the first time that 1) CR effectively prevented the development of insulin resistance and impaired insulin signaling in the skeletal muscle of OVX rats; and 2) the beneficial effect of ET on insulin action on skeletal muscle glucose transport in OVX rats was not due to adaptations of proteins in the insulin signaling cascade. Keywords: insulin resistance, insulin signaling, MAPK, calorie restriction, exercise, estrogen, ovariectomy

บรรณานุกรม :
วิฑูร แสงศิริสุวรรณ . (2557). ผลของการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอต่อสัญญาณอินซูลินและ MAPK ในกล้ามเนื้อลายของหนูที่เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินจากการตัดรังไข่.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วิฑูร แสงศิริสุวรรณ . 2557. "ผลของการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอต่อสัญญาณอินซูลินและ MAPK ในกล้ามเนื้อลายของหนูที่เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินจากการตัดรังไข่".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วิฑูร แสงศิริสุวรรณ . "ผลของการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอต่อสัญญาณอินซูลินและ MAPK ในกล้ามเนื้อลายของหนูที่เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินจากการตัดรังไข่."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2557. Print.
วิฑูร แสงศิริสุวรรณ . ผลของการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอต่อสัญญาณอินซูลินและ MAPK ในกล้ามเนื้อลายของหนูที่เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินจากการตัดรังไข่. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2557.