ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแบ่งส่วนภาพสีโดยใช้แอ็กทิฟคอนทัวร์สำหรับภาพทางทันตกรรม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแบ่งส่วนภาพสีโดยใช้แอ็กทิฟคอนทัวร์สำหรับภาพทางทันตกรรม
นักวิจัย : บวร ใจชอบ
คำค้น : ทันตกรรม , ระบบการสร้างภาพทางการแพทย์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชาญชัย ปลื้มปิติวิริยะเวช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18880
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

ในปัจจุบันผู้คนจำนวนมากให้ความสนใจการรักษาทางทันตกรรม โดยเฉพาะความสวยงามทางทันตกรรมกันมากขึ้น แต่ขณะที่ทันตแพทย์อธิบายการรักษา ผู้ป่วยอาจไม่เข้าใจถึงผลการรักษาได้ชัดเจนนัก เพื่อให้คนไข้เห็นผลการรักษาที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงมีความจำเป็นในการออกแบบซอฟต์แวร์ซึ่งสามารถจำลองภาพดิจิทัลของใบหน้าผู้ป่วยหลังการรักษาได้ การแบ่งส่วนภาพฟันออกจากใบหน้า เป็นขั้นตอนแรก และขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการออกแบบซอฟต์แวร์นี้ วิธีการแบ่งส่วนภาพที่มีประสิทธิภาพ และเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายคือ วิธีการแบ่งส่วนภาพด้วยแอ็กทิฟคอนทัวร์ แต่ปัจจุบันมักใช้ในการแบ่งส่วนภาพเฉดสีเทาเท่านั้น วิทยานิพนธ์นี้ได้ริเริ่มนำแอ็กทิฟคอนทัวร์มาใช้กับภาพสีเพื่อแบ่งส่วนฟันหน้าบน 6 ซี่ โดยภาพสีนั้นจะผ่านการแปลงภาพเชิงมุมแบบเน้นขอบ แล้วจึงนำภาพเชิงมุมแบบเน้นขอบของฟันหน้าบน 6 ซี่ที่ได้มาแบ่งส่วนโดยใช้แอ็กทิฟคอนทัวร์ บทความนี้ยังนำเสนอวิธีการแบ่งส่วนภาพฟันแต่ละซี่ที่ยังติดกันอยู่ ด้วยวิธีการหาแอ่งที่เป็นช่องว่างจากฉายกราฟลงบนแกน x ระเบียบวิธีเหล่านี้ได้รวมอยู่ในซอฟต์แวร์เพื่อการตกแต่งฟัน ซึ่งทันตแพทย์สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานตามดุลพินิจต่อไป

บรรณานุกรม :
บวร ใจชอบ . (2550). การแบ่งส่วนภาพสีโดยใช้แอ็กทิฟคอนทัวร์สำหรับภาพทางทันตกรรม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บวร ใจชอบ . 2550. "การแบ่งส่วนภาพสีโดยใช้แอ็กทิฟคอนทัวร์สำหรับภาพทางทันตกรรม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บวร ใจชอบ . "การแบ่งส่วนภาพสีโดยใช้แอ็กทิฟคอนทัวร์สำหรับภาพทางทันตกรรม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
บวร ใจชอบ . การแบ่งส่วนภาพสีโดยใช้แอ็กทิฟคอนทัวร์สำหรับภาพทางทันตกรรม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.