ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ใต้เงาแห่งอดีต : การศึกษาเปรียบเทียบการสร้างภาพแทนแบบกอทิกในงานเขียนของ จินตวีร์ วิวัธน์ กับ พงศกร จิดดาวัฒนะ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ใต้เงาแห่งอดีต : การศึกษาเปรียบเทียบการสร้างภาพแทนแบบกอทิกในงานเขียนของ จินตวีร์ วิวัธน์ กับ พงศกร จิดดาวัฒนะ
นักวิจัย : วีรี เกวลกุล
คำค้น : นวนิยายกอธิก -- ประวัติและวิจารณ์ , นวนิยายกอธิก -- ตัวละคร , วรรณกรรม -- ประวัติและวิจารณ์ , วรรณกรรม -- ตัวละคร , จินตวีร์ วิวัธน์ -- การวิจารณ์และการตีความ , พงศกร จินดาวัฒนะ -- การวิจารณ์และการตีความ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชุติมา ประกาศวุฒิสาร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18162
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

ศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมกอทิกของจินตวีร์ วิวัธน์ กับ พงศกร จินดาวัฒนะ โดยศึกษาในสองประเด็นหลักคือรูปแบบและเนื้อหา ผลของการศึกษาเปรียบเทียบแสดงให้เห็นว่า จินตวีร์นำรูปแบบการเขียนแนวกอทิกของวัฒนธรรมตะวันตกมาปรับใช้ให้เหมาะเข้ากับบริบทสังคมไทย ขนบวรรณกรรมกอทิกแต่ละส่วนซึ่งก็คือ ตัวละครมนุษย์ ตัวละครเหนือธรรมชาติ ฉากบ้าน และเครื่องรางของขลัง ได้ถูกปรับแต่งให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมไทย ขณะที่งานเขียนของพงศกรมีลักษณะการประยุกต์ใช้ขนบวรรณกรรมกอทิกในลักษณะที่ยืดหยุ่นมากกว่า งานเขียนของพงศกรประกอบด้วยผีไทยและผีตะวันตก และตัวละครเหนือธรรมชาติของพงศกรก็มิได้ถูกจำกัดให้ปรากฏกายอย่างผูกพันกับฉากบ้านเหมือนดังของจินตวีร์ นอกจากนั้น ตัวละครมนุษย์ของพงศกรยังมีหลากหลายเชื้อชาติกว่าจินตวีร์อีกด้วย สำหรับด้านเนื้อหา งานเขียนของจินตวีร์นำเสนอประเด็นความขัดแย้งทางวัฒนธรรมระหว่างความเป็นสังคมสมัยใหม่กับความเป็นสังคมดั้งเดิม ระบบสังคมแบบหญิงทรงอำนาจ ระบบศักดินา และลัทธิความเชื่อบูชาสัตว์ ส่วนงานเขียนของพงศกรมุ่งนำเสนอประเด็นความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความแตกต่างหลากหลายทางเพศ ซึ่งกำลังเป็นประเด็นหัวข้อสำคัญในสังคมไทยร่วมสมัย

บรรณานุกรม :
วีรี เกวลกุล . (2552). ใต้เงาแห่งอดีต : การศึกษาเปรียบเทียบการสร้างภาพแทนแบบกอทิกในงานเขียนของ จินตวีร์ วิวัธน์ กับ พงศกร จิดดาวัฒนะ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วีรี เกวลกุล . 2552. "ใต้เงาแห่งอดีต : การศึกษาเปรียบเทียบการสร้างภาพแทนแบบกอทิกในงานเขียนของ จินตวีร์ วิวัธน์ กับ พงศกร จิดดาวัฒนะ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วีรี เกวลกุล . "ใต้เงาแห่งอดีต : การศึกษาเปรียบเทียบการสร้างภาพแทนแบบกอทิกในงานเขียนของ จินตวีร์ วิวัธน์ กับ พงศกร จิดดาวัฒนะ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
วีรี เกวลกุล . ใต้เงาแห่งอดีต : การศึกษาเปรียบเทียบการสร้างภาพแทนแบบกอทิกในงานเขียนของ จินตวีร์ วิวัธน์ กับ พงศกร จิดดาวัฒนะ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.