ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ติดตามสนับสนุนและช่วยเหลือทางวิชาการ จังหวัดความร่วมมือฯ-ภาคเหนือ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ติดตามสนับสนุนและช่วยเหลือทางวิชาการ จังหวัดความร่วมมือฯ-ภาคเหนือ
นักวิจัย : พิษณุ ไชยมงคล
คำค้น : ความร่วมมือฯ-ภาคเหนือ , ช่วยเหลือทางวิชาการ , ติดตาม , สนับสนุน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5240037 , http://research.trf.or.th/node/8128
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิษณุ ไชยมงคล . (2557). ติดตามสนับสนุนและช่วยเหลือทางวิชาการ จังหวัดความร่วมมือฯ-ภาคเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พิษณุ ไชยมงคล . 2557. "ติดตามสนับสนุนและช่วยเหลือทางวิชาการ จังหวัดความร่วมมือฯ-ภาคเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พิษณุ ไชยมงคล . "ติดตามสนับสนุนและช่วยเหลือทางวิชาการ จังหวัดความร่วมมือฯ-ภาคเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2557. Print.
พิษณุ ไชยมงคล . ติดตามสนับสนุนและช่วยเหลือทางวิชาการ จังหวัดความร่วมมือฯ-ภาคเหนือ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2557.