ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสื่อสารสื่อพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนวัดทุ่งศรี ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสื่อสารสื่อพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนวัดทุ่งศรี ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
นักวิจัย : อธิพัฒน์ อคคธมโม
คำค้น : การสื่อสาร , จังหวัดแพร่ , ชุมชน , ตำบลทุ่งศรี , พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเ , วัดทุ่งศรี , สื่อ , อำเภอร้องกวาง
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG47N0006 , http://research.trf.or.th/node/7958
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

- -

บรรณานุกรม :
อธิพัฒน์ อคคธมโม . (2556). การสื่อสารสื่อพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนวัดทุ่งศรี ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อธิพัฒน์ อคคธมโม . 2556. "การสื่อสารสื่อพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนวัดทุ่งศรี ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อธิพัฒน์ อคคธมโม . "การสื่อสารสื่อพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนวัดทุ่งศรี ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2556. Print.
อธิพัฒน์ อคคธมโม . การสื่อสารสื่อพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนวัดทุ่งศรี ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2556.