ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เครื่องตรวจจับปรากฎการณ์ดอปเปเลอร์ของอุลตราซาวน์ เพื่อการวัดการไหลเวียนของโลหิต

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เครื่องตรวจจับปรากฎการณ์ดอปเปเลอร์ของอุลตราซาวน์ เพื่อการวัดการไหลเวียนของโลหิต
นักวิจัย : วิทย์ อุดมทรัพย์ากูล
คำค้น : การแพทย์ -- วัสดุและอุปกรณ์ , อุลตราโซนิคส์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : โคทม อารียา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2527
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18903
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527

วิทยานิพนธ์นี้เป็นการออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบของเครื่องตรวจจับปรากฎการณ์ดอปเปลอร์ของอัลตร้าซาวน์เพื่อวัดการไหลของโลหิต โดยใช้เทคนิคของระบบพัลส์ดอปเปลอร์แบบโคฮีเรนท์ การวิจัยเน้นหนักถึงเทคนิคการสร้างและการทดลองเพื่อหาข้อมูลและการแก้ปัญหาต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาพัฒนาเครื่องดอปเปลอร์อัลตร้าซาวน์ขึ้นใช้ในวงการแพทย์ ได้มีการนำเครื่องที่สร้างขึ้นไปวัดความเร็วของน้ำในท่อ การไหลของโลหิตในร่างกายผู้ป่วย จากการทดลองพบว่า เครื่องที่สร้างขึ้นให้ผลการวัดใกล้เคียงกับเครื่องของต่างประเทศและค่าที่ได้จากการคำนวณ ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าเครื่องที่สร้างขึ้นเป็นเครื่องต้นแบบที่ใช้งานได้

บรรณานุกรม :
วิทย์ อุดมทรัพย์ากูล . (2527). เครื่องตรวจจับปรากฎการณ์ดอปเปเลอร์ของอุลตราซาวน์ เพื่อการวัดการไหลเวียนของโลหิต.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิทย์ อุดมทรัพย์ากูล . 2527. "เครื่องตรวจจับปรากฎการณ์ดอปเปเลอร์ของอุลตราซาวน์ เพื่อการวัดการไหลเวียนของโลหิต".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิทย์ อุดมทรัพย์ากูล . "เครื่องตรวจจับปรากฎการณ์ดอปเปเลอร์ของอุลตราซาวน์ เพื่อการวัดการไหลเวียนของโลหิต."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527. Print.
วิทย์ อุดมทรัพย์ากูล . เครื่องตรวจจับปรากฎการณ์ดอปเปเลอร์ของอุลตราซาวน์ เพื่อการวัดการไหลเวียนของโลหิต. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2527.