ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินความเชื่อถือได้ของการจัดอันดับเทียร์สำหรับการออกแบบระบบไฟฟ้า

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินความเชื่อถือได้ของการจัดอันดับเทียร์สำหรับการออกแบบระบบไฟฟ้า
นักวิจัย : สุทธิพงษ์ รัตนาภากร
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17713
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

นำเสนอวิธีการประเมินความเชื่อถือได้สำหรับการออกแบบระบบไฟฟ้าแรงต่ำโดยเน้นไปที่ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร โดยพิจารณาภายใต้เงื่อนไขของการจัดอันดับเทียร์ โดยการจัดอันดับเทียร์ คือ เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมินระบบการจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่โหลดและเป็นมาตรฐานที่บอกให้รู้ว่าระบบการจ่ายพลังงานไฟฟ้าดังกล่าวนั้นมีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด ซึ่งมาตรฐานของการจัดอันดับเทียร์นั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ระดับด้วยกัน ได้แก่ การจัดอันดับเทียร์ระดับที่ 1 (Tier 1), การจัดอันดับเทียร์ระดับที่ 2(Tier 2), การจัดอันดับเทียร์ระดับที่ 3 (Tier 3) และการจัดอันดับเทียร์ระดับที่ 4 (Tier 4) โดยที่การจัดอันดับเทียร์แต่ละระดับจะมีรูปแบบของโครงสร้างของระบบที่แตกต่างกัน ทำให้การจัดอันดับเทียร์แต่ละระดับมีความน่าเชื่อถือที่แตกต่างกับขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบ สามารถเลือกใช้ให้วอดคล้องกับระบบ ดดยในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้เลือกใช้วิธีการประเมินความเชื่อถือได้ด้วยวิธีการจำลองเหตุการณ์แบบมอนติคาร์โลแบบวิธีสุ่มช่วงเวลาการทำงานเข้ามาวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าดังกล่าว ซึ่งสามารถทำการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าสำหรับสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น ธนาคาร โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม หรือระบบไฟฟ้าภายในอาคารที่ต้องการความน่าเชื่อถือของระบบที่ดี โดยระบบที่ใช้ทดสอบ ได้แก่ ระบบไฟฟ้าของอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความน่าเชื่อถือที่ดี

บรรณานุกรม :
สุทธิพงษ์ รัตนาภากร . (2552). การประเมินความเชื่อถือได้ของการจัดอันดับเทียร์สำหรับการออกแบบระบบไฟฟ้า.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุทธิพงษ์ รัตนาภากร . 2552. "การประเมินความเชื่อถือได้ของการจัดอันดับเทียร์สำหรับการออกแบบระบบไฟฟ้า".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุทธิพงษ์ รัตนาภากร . "การประเมินความเชื่อถือได้ของการจัดอันดับเทียร์สำหรับการออกแบบระบบไฟฟ้า."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
สุทธิพงษ์ รัตนาภากร . การประเมินความเชื่อถือได้ของการจัดอันดับเทียร์สำหรับการออกแบบระบบไฟฟ้า. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.