ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ตัวละครหญิงในวรรณกรรมของฮิงุชิ อิชิโยกับผู้หญิงในยุคเมจิ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ตัวละครหญิงในวรรณกรรมของฮิงุชิ อิชิโยกับผู้หญิงในยุคเมจิ
นักวิจัย : วิวันพร กิจไกรลาศ
คำค้น : อิชิโย, ฮิงุชิ--ตัวละคร , วรรณกรรมญี่ปุ่น , สตรีในวรรณคดี , สตรี--สถานภาพทางกฎหมาย , สตรี--ภาวะสังคม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17444
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบตัวละครหญิงในวรรณกรรมของฮิงุชิ อิชิโยกับผู้หญิงในยุคเมจิ รวมทั้งวิเคราะห์สารที่อิชิโยต้องการสื่อผ่านทางพฤติกรรมและลักษณะนิสัยของตัวละครหญิงในวรรณกรรมทั้งหกเรื่อง ได้แก่ โนะกิโมะรุท์ซุกิ นิโงะริเอะ จูซันยะ โคะโนะโกะ อุระมุระซะกิ และ วะเระกะระ จากการศึกษาพบว่าตัวละครหญิงในวรรณกรรมของอิชิโยสะท้อนให้เห็นถึงสถานภาพของผู้หญิงในยุคเมจิที่ไร้ซึ่งสิทธิเสรีภาพ และถูกจำกัดอยู่แต่เพียงในบ้านให้ทำหน้าที่แม่และภรรยาที่ดีเท่านั้น ทว่า พฤติกรรมและลักษณะนิสัยของตัวละครหญิงที่ผิดไปจากความคาดหวังของสังคมนั้นแสดงให้เห็นถึงความพยายามของอิชิโยในการเรียกร้องสิทธิสตรี แม้ว่าการที่วรรณกรรมแต่ละเรื่องจบลงแบบคลุมเครือจะสะท้อนให้เห็นว่าสุดท้ายแล้วอิชิโยเองก็ไม่อาจเอาชนะสังคมปิตาธิปไตยในเวลานั้นได้ แต่อิชิโยก็นับเป็นนักเขียนอาชีพหญิงคนแรกของญี่ปุ่นที่ก้าวออกมาเรียกร้องสิทธิสตรี พร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงสถานภาพของผู้หญิงในยุคเมจิที่ถูกกดขี่ได้อย่างชัดเจน

บรรณานุกรม :
วิวันพร กิจไกรลาศ . (2552). ตัวละครหญิงในวรรณกรรมของฮิงุชิ อิชิโยกับผู้หญิงในยุคเมจิ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิวันพร กิจไกรลาศ . 2552. "ตัวละครหญิงในวรรณกรรมของฮิงุชิ อิชิโยกับผู้หญิงในยุคเมจิ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิวันพร กิจไกรลาศ . "ตัวละครหญิงในวรรณกรรมของฮิงุชิ อิชิโยกับผู้หญิงในยุคเมจิ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
วิวันพร กิจไกรลาศ . ตัวละครหญิงในวรรณกรรมของฮิงุชิ อิชิโยกับผู้หญิงในยุคเมจิ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.