ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างภาพใบหน้าคน 3 มิติ จากภาพหลายมุมมอง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างภาพใบหน้าคน 3 มิติ จากภาพหลายมุมมอง
นักวิจัย : มนัสนันท์ ศรีคำ
คำค้น : ภาพสามมิติ , การสร้างภาพสามมิติ , ใบหน้า
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชาญชัย ปลื้มปิติวิริยะเวช , ธิติพร จันทร์วิเมลือง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16773
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

การสร้างภาพ 3 มิติเป็นเทคนิคหนึ่งที่มีความสำคัญในด้านการประมวลผลภาพดิจิทัล การสร้างภาพ 3 มิติเป็นการฉายจุดบนระนาบ 2 มิติลงบนระนาบ 3 มิติด้วยเทคนิคต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันมีการสร้างภาพใบหน้าคน 3 มิติด้วยการใช้เลเซอร์สแกน ซึ่งมีค่าความถูกต้องแม่นยำแต่มีอุปกรณ์ที่ใช้มีราคาสูงมาก และการสร้างใบหน้าคน 3 มิติจากภาพ 2 มิติเป็นวิธีการที่มีค่าใช้จ่ายน้อย แต่มีความถูกต้องน้อยกว่า ดังนั้นนักวิจัยจึงพยายามพัฒนาการสร้างภาพใบหน้าคน 3 มิติจากภาพ 2 มิติเพื่อให้มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับเลเซอร์สแกน วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ นำเสนอการสร้างภาพใบหน้าคน 3 มิติจากภาพหลายมุมมองโดยกระบวนการสร้างภาพใบหน้าคน 3 มิติแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ การแบ่งส่วนภาพด้วยวิธีการจำลองรูปร่างแบบแอกทิฟ เป็นวิธีการที่มีการจำลองรูปร่างจากกลุ่มตัวอย่างภาพใบหน้าคน เพื่อใช้เป็นแบบจำลองในการแบ่งส่วนภาพของใบหน้า มีกระบวนการปรับแนวการวิเคราะห์องค์ประกอบแกนหลัก และการฟิตรูปร่างของแบบจำลองเข้ากับใบหน้าคนในภาพ จากวิธีการจำลองรูปร่างแบบแอกทิฟจะได้จุดบนภาพใบหน้า 2 มิติ เรานำจุดที่ได้มาสร้างภาพใบหน้าคน 3 มิติด้วยวิธีการแปลงเชิงเส้นโดยตรง ซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่ยุ่งยากและมีความซับซ้อนน้อย

บรรณานุกรม :
มนัสนันท์ ศรีคำ . (2552). การสร้างภาพใบหน้าคน 3 มิติ จากภาพหลายมุมมอง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มนัสนันท์ ศรีคำ . 2552. "การสร้างภาพใบหน้าคน 3 มิติ จากภาพหลายมุมมอง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มนัสนันท์ ศรีคำ . "การสร้างภาพใบหน้าคน 3 มิติ จากภาพหลายมุมมอง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
มนัสนันท์ ศรีคำ . การสร้างภาพใบหน้าคน 3 มิติ จากภาพหลายมุมมอง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.