ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาฤทธิ์ของสมุนไพรตำรับห้ารากอายุรเวทศิริราช ในการต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ และต้านเกล็ดเลือด

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาฤทธิ์ของสมุนไพรตำรับห้ารากอายุรเวทศิริราช ในการต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ และต้านเกล็ดเลือด
นักวิจัย : พินภัทร ไตรภัทร
คำค้น : Anti-inflammation , antioxidant , Antiplatelet , Herbal recipe , toxicity , ความเป็นพิษ , ต้านการอักเสบ , ต้านอนุมูลอิสระ , ต้านเกล็ดเลือด , สมุนไพรตำรับ
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=DBG5380040 , http://research.trf.or.th/node/7363
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ยาจากสมุนไพรตำรับอายุรเวทศิริราชห้าราก (AVS022) เป็นตำรับยาแผนโบราณซึ่งประกอบด้วยสมุนไพรห้าชนิดที่ ใช้กันมานาน แต่ยังมีการศึกษาวิจัยถึงฤทธิ์ต้านการอักเสบ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและการศึกษาด้านความปลอดภัยไม่มากนัก งานวิจัยนี้จึงศึกษาฤทธิ์ดังกล่าวทั้งในเซลล์ ในสัตว์ทดลอง และในอาสาสมัครสุขภาพดี ผลการศึกษาพบว่า AVS022 ในความ เข้มข้นไม่เกิน 100 มคก./มล. ไม่มีผลต่อความอยู่รอด (cell proliferation) ของเซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือดที่เพาะเลี้ยงจากเส้น เลือดดำสายรกเด็กแรกคลอด (HUVEC) และ AVS022 ที่ความเข้มข้น 1 และ 10 มคก./มล. ยับยั้งการแสดงออกของโปรตีน COX-2 ที่ถูกกระตุ้นด้วย IL-1β 1 นก./มล. อย่างไรก็ตาม AVS022 ไม่มีผลต่อการแสดงออกของ COX-2 mRNA นอกจากนี้ AVS022 ที่ 1, 10 และ 100 มคก./มล. เพิ่มการผลิต PGE2 จากกรด arachidonic ที่ให้เข้าไปจากภายนอกอย่างมีนัยสำคัญ แต่ AVS022 ความเข้มข้น 100 มคก./มล. เพิ่มการผลิต PGE2 ได้น้อยกว่า AVS022 ที่ความเข้มข้นต่ำ แสดงให้เห็นว่าผลของ AVS022 ต่อ COX activity เป็นแบบ biphasic dose-dependent การวิเคราะห์ด้วย Thin layer chromatography พบว่าในสารสกัดของ AVS022 มีสาร phenolics อยู่หลายชนิด ซึ่ง หนึ่งในนั้นคือ gallic acid ซึ่งพบว่ามีฤทธิ์ต้านการสร้างเม็ดสีเมลานิน (antimelanogenic effects) โดยสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้น ของระดับ GSH, GST activity, c-GCL mRNA และ GST mRNA ทั้งใน G361 และ B16F10 เซลล์หลังการฉายรังสี 2 ชั่วโมง การให้สารสกัด AVS022 ป้องกันการเพิ่มขึ้นของ tyrosinase activity และเมลานิน ได้จากยับยั้ง oxidative stress ในเซลล์และ การเพิ่ม antioxidant defense system ได้แก่ GSH content, GSH activities, และระดับ mRNA ของ catalase, GPx และ GST ในเซลล์ B16 ที่ได้รับการฉายรังสี นอกจากนี้ การให้ indomethacin (5 มก,/กก.) และ AVS022 (300, 1000, 3000 มก./ กก.) ยับยั้งการเพิ่มขึ้นของการแสดงออกของ iNOS และ COX-2 mRNA ใน homogenates ของหัวใจที่เก็บได้จากหนูที่ได้รับ lipopolysaccharide (LPS) โดย AVS022 ไม่ได้ทำให้การทำลายอวัยวะและการแสดงออกของ cytokines อักเสบ, TNF-α, IL- 1β และ IL-6 ที่เหนี่ยวนำด้วย LPS แย่ลง การศึกษาผลของ AVS022 ในอาสาสมัครสุขภาพดีพบว่า 32 ชั่วโมงหลังการกิน AVS022 ในขนาด 1500 มก. สาม ครั้งทุก 8 ชั่วโมง การจับกลุ่มของเกล็ดเลือด (platelet aggregration) ที่ถูกกระตุ้นด้วยคอลลาเจนลดลง แต่ไม่มีผลต่อการจับ กลุ่มของเกล็ดเลือดที่ถูกกระตุ้นด้วย ADP หรือ adrenaline ภายใน 1 สัปดาห์หลังกินยา โดยสรุป 1) AVS022 มีผลต้านการอักเสบผ่านการยับยั้ง COX-2 ในขั้นตอนก่อนการแปลรหัสโปรตีน ( pretranslational level) และมีฤทธิ์ต่อ COX activity เป็นแบบ biphasic dose-dependent 2) upregulation ของสารต้านอนุมูล อิสระอาจจะเป็นกลไกที่ AVS022 และ gallic acid ลดการสร้างเม็ดสีเมลานินในเซลล์ B16 ที่ถูกกระตุ้นด้วยรังสี UVA นอกจากนี้ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของ AVS022 อาจเกิดจากฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสาร phenolics หลายชนิด รวมทั้ง gallic acid 3) การให้ AVS022 (300, 1000, 3000 มก./กก.) เป็นเวลา 14 วันในหนูขาววิสตาร์ ไม่พบความเป็นพิษของอวัยวะ 4) AVS022 ไม่มีผลต่อการจับกลุ่มของเกล็ดเลือดที่ถูกกระตุ้นด้วย ADP หรือ adrenaline และมีผลเพียงเล็กน้อยต่อการจับกลุ่ม ของเกล็ดเลือดที่ถูกกระตุ้นด้วยคอลลาเจน Ayurved Siriraj Ha-Rak recipe (AVS022), a traditional medicine composed of five herbs. There were not many evidences for anti-inflammatory effects, antioxidant effects, and the safety of AVS022. Here, we investigated these aspects of AVS022 using in vitro, in vivo, and clinical trial settings. AVS022 (up to 100 μg/ml) has no effects on cell proliferation and low level (1 and 10 μg/ml) AVS022 inhibited COX-2 protein expression induced by IL-1β 1 ng/ml. However, AVS022 had no effect on COX-2 mRNA expression. AVS022 at 1, 10 and 100 μg/ml significantly increased PGE2 production in the presence of exogenous arachidonic acid. However, PGE2 production at 100 μg/ml of AVS022 was less than at the low level concentrations of AVS022, suggesting a biphasic dose-dependent effect on COX activity. TLC analysis revealed the presence of multiple phenolics including gallic acid (GA) in the AVS022 extracts. GA provided antimelanogenic effects in correlation with promotion of GSH levels, GST activity as well as c- GCL and GST mRNA in both G361 and B16F10 cells at 2-h post-irradiation. Pretreatment of the AVS022 extract protected against increased tyrosinase activity and melanin in association with inhibition of cellular oxidative stress and upregulation of antioxidant defense system including GSH content as well as activities and mRNA level of catalase, GPx and GST in irradiated B16 cells. Moreover, treatment of indomethacin (5 mg/kg) and AVS022 (300, 1000, 3000 mg/kg) attenuated the increases of iNOS and COX-2 mRNA expression in homogenates of the heart collected from rats receiving lipopolysaccharide (LPS). AVS022 did not aggravate LPS-induced organ injuries and expression of inflammatory cytokines, TNF-α, IL-1β and IL-6. In phase I clinical trial, AVS022 (1500 mg for three times every 8 h) significantly decreased platelet aggregration induced by collagen at 32 h after treatment, but had no effects on the aggregration induced by ADP or adrenaline within 1 week of treatment. In conclusions, 1) AVS022 has anti-inflammatory effects through the modulation of COX-2 at the level of pre-translational level and has a biphasic dose-dependent effect on COX acitvity. 2) Our observations suggest that upregulation of endogenous antioxidants could be the mechanisms by which AVS022 and GA suppressed UVA-stimulated melanogenesis in B16 cells. In addition pharmacological actions of AVS022 formula may be attributed to the antioxidant potential of several phenolics including GA. 3) Treatment of AVS022 (300, 1000, 3000 mg/kg) for 14 days did not show organ toxicity in Wistar rats. 4) AVS022 has no effects on ADP or adrenalin-induced platelet aggregation, while only minor effect on platelet aggregation in response to collagen was found.

บรรณานุกรม :
พินภัทร ไตรภัทร . (2557). การศึกษาฤทธิ์ของสมุนไพรตำรับห้ารากอายุรเวทศิริราช ในการต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ และต้านเกล็ดเลือด.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พินภัทร ไตรภัทร . 2557. "การศึกษาฤทธิ์ของสมุนไพรตำรับห้ารากอายุรเวทศิริราช ในการต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ และต้านเกล็ดเลือด".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พินภัทร ไตรภัทร . "การศึกษาฤทธิ์ของสมุนไพรตำรับห้ารากอายุรเวทศิริราช ในการต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ และต้านเกล็ดเลือด."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2557. Print.
พินภัทร ไตรภัทร . การศึกษาฤทธิ์ของสมุนไพรตำรับห้ารากอายุรเวทศิริราช ในการต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ และต้านเกล็ดเลือด. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2557.