ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แผนการบริหารจัดการขยะที่เหมาะสมของชุมชน : กรณีศึกษาพื้นที่กำจัดขยะใน อบต.ในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แผนการบริหารจัดการขยะที่เหมาะสมของชุมชน : กรณีศึกษาพื้นที่กำจัดขยะใน อบต.ในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
นักวิจัย : นฤมล นาคมี , ปิยะดา วชิระวงศกร , สุขสมาน สังโยคะ , จันทร์เพ็ญ ชุมแสง , อาวีระ ภัคมาตร์ , ปฐมศก วิไลพล , ปรัชญา สังข์สมบูรณ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/64684
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นฤมล นาคมี , ปิยะดา วชิระวงศกร , สุขสมาน สังโยคะ , จันทร์เพ็ญ ชุมแสง , อาวีระ ภัคมาตร์ , ปฐมศก วิไลพล , ปรัชญา สังข์สมบูรณ์ . (2552). แผนการบริหารจัดการขยะที่เหมาะสมของชุมชน : กรณีศึกษาพื้นที่กำจัดขยะใน อบต.ในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นฤมล นาคมี , ปิยะดา วชิระวงศกร , สุขสมาน สังโยคะ , จันทร์เพ็ญ ชุมแสง , อาวีระ ภัคมาตร์ , ปฐมศก วิไลพล , ปรัชญา สังข์สมบูรณ์ . 2552. "แผนการบริหารจัดการขยะที่เหมาะสมของชุมชน : กรณีศึกษาพื้นที่กำจัดขยะใน อบต.ในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นฤมล นาคมี , ปิยะดา วชิระวงศกร , สุขสมาน สังโยคะ , จันทร์เพ็ญ ชุมแสง , อาวีระ ภัคมาตร์ , ปฐมศก วิไลพล , ปรัชญา สังข์สมบูรณ์ . "แผนการบริหารจัดการขยะที่เหมาะสมของชุมชน : กรณีศึกษาพื้นที่กำจัดขยะใน อบต.ในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
นฤมล นาคมี , ปิยะดา วชิระวงศกร , สุขสมาน สังโยคะ , จันทร์เพ็ญ ชุมแสง , อาวีระ ภัคมาตร์ , ปฐมศก วิไลพล , ปรัชญา สังข์สมบูรณ์ . แผนการบริหารจัดการขยะที่เหมาะสมของชุมชน : กรณีศึกษาพื้นที่กำจัดขยะใน อบต.ในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.