ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาชุดซอฟต์แวร์ตรวจจับผู้บุกรุกโดยใช้การสุ่มกระแสข้อมูล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดซอฟต์แวร์ตรวจจับผู้บุกรุกโดยใช้การสุ่มกระแสข้อมูล
นักวิจัย : กิติศักดิ์ จิรวรรณกูล
คำค้น : ซอฟต์แวร์ -- การพัฒนา , อุปกรณ์ตรวจจับ , เครือข่ายคอมพิวเตอร์ -- มาตรการความปลอดภัย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ยรรยง เต็งอำนวย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19156
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

วิทยานิพนธ์นี้เป็นการพัฒนาชุดซอฟต์แวร์ตรวจจับผู้บุกรุกโดยการสุ่มกระแสข้อมูล ซึ่งใช้การสุ่มแบบ Stratified random ประยุกต์ร่วมกับการตรวจจับผู้บุกรุกของโปรแกรมสนอร์ต เพื่อลดปริมาณข้อมูลของระบบเครือข่าย สำหรับการตรวจจับการบุกรุกในระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ ซึ่งเหมาะสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก โปรแกรมสนอร์ต เป็นโปรแกรมตรวจจับการบุกรุกผ่านทางระบบเครือข่ายที่ได้รับความนิยมสูงในปัจจุบัน แต่การตรวจจับการบุกรุกนั้นต้องรวบรวมข้อมูลทั้งหมดในระบบเครือข่าย ด้วยเทคนิคการตรวจจับการบุกรุกสองวิธีคือ 1) วิธีการวิเคราะห์พฤติกรรมของข้อมูล และ 2) การวิเคราะห์ลักษณะของการโจมตีเปรียบเทียบกับกฎของโปรแกรม ในระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ การรวบรวมข้อมูลจะมีปริมาณมากและมีความต้องการประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์สูงสำหรับใช้ในการตรวจจับการบุกรุกของโปรแกรมสนอร์ต ดังนั้นในงานวิจัยนี้เสนอวิธีการลดปริมาณข้อมูลโดยใช้การสุ่มด้วยวิธี Stratified random และถูกนำไปใช้ในโปรแกรมสนอร์ต งานวิจัยนี้ได้วัดประสิทธิภาพของการตรวจจับผู้บุกรุกประเภทสแกนพอร์ตด้วยโปรแกรมสนอร์ตร่วมกับการสุ่มแบบ Stratified random ซึ่งผลการทดลองพบว่า การสุ่มช่วยลดปริมาณข้อมูลลงอย่างมาก โดยไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการตรวจจับด้วยวิธีการวิเคราะห์ลักษณะการโจมตีเปรียบเทียบกับกฎของโปรแกรมสนอร์ต อย่างไรก็ตามระบบนี้มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการตรวจจับด้วยการวิเคราะห์พฤติกรรม

บรรณานุกรม :
กิติศักดิ์ จิรวรรณกูล . (2550). การพัฒนาชุดซอฟต์แวร์ตรวจจับผู้บุกรุกโดยใช้การสุ่มกระแสข้อมูล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กิติศักดิ์ จิรวรรณกูล . 2550. "การพัฒนาชุดซอฟต์แวร์ตรวจจับผู้บุกรุกโดยใช้การสุ่มกระแสข้อมูล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กิติศักดิ์ จิรวรรณกูล . "การพัฒนาชุดซอฟต์แวร์ตรวจจับผู้บุกรุกโดยใช้การสุ่มกระแสข้อมูล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
กิติศักดิ์ จิรวรรณกูล . การพัฒนาชุดซอฟต์แวร์ตรวจจับผู้บุกรุกโดยใช้การสุ่มกระแสข้อมูล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.