ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตและควบคุมสารออกฤทธิ์ที่สำคัญกลัจยโคสฟิงโกไลปิดของสมุนไพรหญ้าปักกิ่งภายใต้การจัดการแสงชนิดและอัตราปุ๋ย

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตและควบคุมสารออกฤทธิ์ที่สำคัญกลัจยโคสฟิงโกไลปิดของสมุนไพรหญ้าปักกิ่งภายใต้การจัดการแสงชนิดและอัตราปุ๋ย
นักวิจัย : ปราณี รัตนานุพงศ์
คำค้น : อัตราปุ๋ย , สมุนไพรหญ้าปักกิ่ง , ควบคุมสารออกฤทธิ์ที่สำคัญกลัจยโคสฟิงโกไลปิด
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/60031
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปราณี รัตนานุพงศ์ . (2552). การผลิตและควบคุมสารออกฤทธิ์ที่สำคัญกลัจยโคสฟิงโกไลปิดของสมุนไพรหญ้าปักกิ่งภายใต้การจัดการแสงชนิดและอัตราปุ๋ย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ปราณี รัตนานุพงศ์ . 2552. "การผลิตและควบคุมสารออกฤทธิ์ที่สำคัญกลัจยโคสฟิงโกไลปิดของสมุนไพรหญ้าปักกิ่งภายใต้การจัดการแสงชนิดและอัตราปุ๋ย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ปราณี รัตนานุพงศ์ . "การผลิตและควบคุมสารออกฤทธิ์ที่สำคัญกลัจยโคสฟิงโกไลปิดของสมุนไพรหญ้าปักกิ่งภายใต้การจัดการแสงชนิดและอัตราปุ๋ย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
ปราณี รัตนานุพงศ์ . การผลิตและควบคุมสารออกฤทธิ์ที่สำคัญกลัจยโคสฟิงโกไลปิดของสมุนไพรหญ้าปักกิ่งภายใต้การจัดการแสงชนิดและอัตราปุ๋ย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2552.