ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการใช้พลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการใช้พลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
นักวิจัย : วิชิต มาลาเวช
คำค้น : วิทยาเขตนครศรีธรรมราช , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , พลังงานไฟฟ้า
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/60022
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิชิต มาลาเวช . (2552). การจัดการใช้พลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วิชิต มาลาเวช . 2552. "การจัดการใช้พลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วิชิต มาลาเวช . "การจัดการใช้พลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
วิชิต มาลาเวช . การจัดการใช้พลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.