ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเครื่องจักดอกไม้ไผ่เพื่อพัฒนามาตรฐานการผลิตเครื่องจักสานไม้ไผ่ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครื่องจักดอกไม้ไผ่เพื่อพัฒนามาตรฐานการผลิตเครื่องจักสานไม้ไผ่ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
นักวิจัย : รัฐพล ดุลยะลา
คำค้น : เครื่องจักสานไม้ไผ่ตำบลนานกกก , เครื่องจักดอกไม้ไผ่ , พัฒนามาตรฐาน , อำเภอลับแล , จังหวัดอุตรดิตถ์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/59479
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รัฐพล ดุลยะลา . (2552). การพัฒนาเครื่องจักดอกไม้ไผ่เพื่อพัฒนามาตรฐานการผลิตเครื่องจักสานไม้ไผ่ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
รัฐพล ดุลยะลา . 2552. "การพัฒนาเครื่องจักดอกไม้ไผ่เพื่อพัฒนามาตรฐานการผลิตเครื่องจักสานไม้ไผ่ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
รัฐพล ดุลยะลา . "การพัฒนาเครื่องจักดอกไม้ไผ่เพื่อพัฒนามาตรฐานการผลิตเครื่องจักสานไม้ไผ่ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
รัฐพล ดุลยะลา . การพัฒนาเครื่องจักดอกไม้ไผ่เพื่อพัฒนามาตรฐานการผลิตเครื่องจักสานไม้ไผ่ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.