ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมการใช้สารสนเทศของนักศึกษาต่างชาติในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการใช้สารสนเทศของนักศึกษาต่างชาติในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
นักวิจัย : กิ่งแก้ว ปะติตังโข
คำค้น : สารสนเทศ , มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ , นักศึกษาต่างชาติ , พฤติกรรมการ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/58740
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กิ่งแก้ว ปะติตังโข . (2552). พฤติกรรมการใช้สารสนเทศของนักศึกษาต่างชาติในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กิ่งแก้ว ปะติตังโข . 2552. "พฤติกรรมการใช้สารสนเทศของนักศึกษาต่างชาติในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กิ่งแก้ว ปะติตังโข . "พฤติกรรมการใช้สารสนเทศของนักศึกษาต่างชาติในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
กิ่งแก้ว ปะติตังโข . พฤติกรรมการใช้สารสนเทศของนักศึกษาต่างชาติในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.