ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศักยภาพในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสตามบริบททางสุขภาพและวัฒนธรรม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศักยภาพในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสตามบริบททางสุขภาพและวัฒนธรรม
นักวิจัย : อัชฌา สุวรรณกาญจน์
คำค้น : เทศบาลเมืองนราธิวาสตามบริบททางสุขภาพ , ศูนย์เด็กเล็กน่า , วัฒนธรรม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/58262
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อัชฌา สุวรรณกาญจน์ . (2552). ศักยภาพในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสตามบริบททางสุขภาพและวัฒนธรรม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อัชฌา สุวรรณกาญจน์ . 2552. "ศักยภาพในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสตามบริบททางสุขภาพและวัฒนธรรม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อัชฌา สุวรรณกาญจน์ . "ศักยภาพในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสตามบริบททางสุขภาพและวัฒนธรรม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
อัชฌา สุวรรณกาญจน์ . ศักยภาพในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสตามบริบททางสุขภาพและวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.