ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาอนามัยชุมชนเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ตามบริบทเมืองนราธิวาส ตามบริบททางสุขภาพและวัฒนธรรม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาอนามัยชุมชนเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ตามบริบทเมืองนราธิวาส ตามบริบททางสุขภาพและวัฒนธรรม
นักวิจัย : อัชฌา สุวรรณกาญจน์
คำค้น : วิจัยปฏิบัติการแบบ , วัฒนธรรม , มีส่วนร่วม , พัฒนาอนามัยชุมชนเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส , ตามบริบทเมืองนราธิวาส , ตามบริบททางสุขภาพ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/58261
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อัชฌา สุวรรณกาญจน์ . (2552). วิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาอนามัยชุมชนเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ตามบริบทเมืองนราธิวาส ตามบริบททางสุขภาพและวัฒนธรรม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อัชฌา สุวรรณกาญจน์ . 2552. "วิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาอนามัยชุมชนเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ตามบริบทเมืองนราธิวาส ตามบริบททางสุขภาพและวัฒนธรรม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อัชฌา สุวรรณกาญจน์ . "วิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาอนามัยชุมชนเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ตามบริบทเมืองนราธิวาส ตามบริบททางสุขภาพและวัฒนธรรม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
อัชฌา สุวรรณกาญจน์ . วิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาอนามัยชุมชนเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ตามบริบทเมืองนราธิวาส ตามบริบททางสุขภาพและวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.