ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฤทธิ์ต้านแผลในกระเพาะอาหารและหลอดอาหารอักเสบของสารสกัดใบกระท่อม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ฤทธิ์ต้านแผลในกระเพาะอาหารและหลอดอาหารอักเสบของสารสกัดใบกระท่อม
นักวิจัย : สมสมร ชิตตระการ
คำค้น : หลอดอาหารอักเสบ , สารสกัดใบกระท่อม , ฤทธิ์ต้านแผล , กระเพาะอาหาร
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/57204
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมสมร ชิตตระการ . (2552). ฤทธิ์ต้านแผลในกระเพาะอาหารและหลอดอาหารอักเสบของสารสกัดใบกระท่อม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมสมร ชิตตระการ . 2552. "ฤทธิ์ต้านแผลในกระเพาะอาหารและหลอดอาหารอักเสบของสารสกัดใบกระท่อม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมสมร ชิตตระการ . "ฤทธิ์ต้านแผลในกระเพาะอาหารและหลอดอาหารอักเสบของสารสกัดใบกระท่อม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
สมสมร ชิตตระการ . ฤทธิ์ต้านแผลในกระเพาะอาหารและหลอดอาหารอักเสบของสารสกัดใบกระท่อม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.