ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการพัฒนาชุดทดสอบกัญชา

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาชุดทดสอบกัญชา
นักวิจัย : ประภัสสร ทิพย์รัตน์
คำค้น : ชุดทดสอบกัญชา
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/52584
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประภัสสร ทิพย์รัตน์ . (2552). โครงการพัฒนาชุดทดสอบกัญชา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ประภัสสร ทิพย์รัตน์ . 2552. "โครงการพัฒนาชุดทดสอบกัญชา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ประภัสสร ทิพย์รัตน์ . "โครงการพัฒนาชุดทดสอบกัญชา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
ประภัสสร ทิพย์รัตน์ . โครงการพัฒนาชุดทดสอบกัญชา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2552.