ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบและพัฒนาระบบปรับอากาศอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในรถยนต์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและพัฒนาระบบปรับอากาศอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในรถยนต์
นักวิจัย : วิชิต มาลาเวช
คำค้น : รถยนต์ , การออกแบบ , ปรับอากาศอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/45818
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิชิต มาลาเวช . (2550). การออกแบบและพัฒนาระบบปรับอากาศอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในรถยนต์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วิชิต มาลาเวช . 2550. "การออกแบบและพัฒนาระบบปรับอากาศอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในรถยนต์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วิชิต มาลาเวช . "การออกแบบและพัฒนาระบบปรับอากาศอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในรถยนต์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
วิชิต มาลาเวช . การออกแบบและพัฒนาระบบปรับอากาศอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในรถยนต์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.