ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตและคงบคุมสารออกฤทธิ์ที่สำคัญกลัยโคสฟิงโกไลปิดของสมุนไพรหญ้าปักกิ่ง ภายใต้การจัดการแสง ชนิดอัตราปุ๋ย

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตและคงบคุมสารออกฤทธิ์ที่สำคัญกลัยโคสฟิงโกไลปิดของสมุนไพรหญ้าปักกิ่ง ภายใต้การจัดการแสง ชนิดอัตราปุ๋ย
นักวิจัย : ปราณี รัตนานุพงศ์
คำค้น : อัตราปุ๋ย , สมุนไพรหญ้าปักกิ่ง , คงบคุมสารออกฤทธิ์ที่สำคัญกลัยโคสฟิงโกไลปิด
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/45798
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปราณี รัตนานุพงศ์ . (2550). การผลิตและคงบคุมสารออกฤทธิ์ที่สำคัญกลัยโคสฟิงโกไลปิดของสมุนไพรหญ้าปักกิ่ง ภายใต้การจัดการแสง ชนิดอัตราปุ๋ย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ปราณี รัตนานุพงศ์ . 2550. "การผลิตและคงบคุมสารออกฤทธิ์ที่สำคัญกลัยโคสฟิงโกไลปิดของสมุนไพรหญ้าปักกิ่ง ภายใต้การจัดการแสง ชนิดอัตราปุ๋ย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ปราณี รัตนานุพงศ์ . "การผลิตและคงบคุมสารออกฤทธิ์ที่สำคัญกลัยโคสฟิงโกไลปิดของสมุนไพรหญ้าปักกิ่ง ภายใต้การจัดการแสง ชนิดอัตราปุ๋ย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
ปราณี รัตนานุพงศ์ . การผลิตและคงบคุมสารออกฤทธิ์ที่สำคัญกลัยโคสฟิงโกไลปิดของสมุนไพรหญ้าปักกิ่ง ภายใต้การจัดการแสง ชนิดอัตราปุ๋ย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2550.