ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของสาหร่ายและคุณภาพน้ำในแม่น้ำโขง เพื่อการสร้างบทเรียนท้องถิ่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายใน จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความหลากหลายทางพันธุกรรมของสาหร่ายและคุณภาพน้ำในแม่น้ำโขง เพื่อการสร้างบทเรียนท้องถิ่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายใน จังหวัดอุบลราชธานี
นักวิจัย : ปริญญา มูลสิน
คำค้น : แม่น้ำโขง , สาหร่าย , พันธุกรรม , พัฒนาผลิตภัณฑ์ , บทเรียนท้องถิ่น , จังหวัดอุบลราชธานี , คุณภาพน้ำ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/45270
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปริญญา มูลสิน . (2550). ความหลากหลายทางพันธุกรรมของสาหร่ายและคุณภาพน้ำในแม่น้ำโขง เพื่อการสร้างบทเรียนท้องถิ่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายใน จังหวัดอุบลราชธานี.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ปริญญา มูลสิน . 2550. "ความหลากหลายทางพันธุกรรมของสาหร่ายและคุณภาพน้ำในแม่น้ำโขง เพื่อการสร้างบทเรียนท้องถิ่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายใน จังหวัดอุบลราชธานี".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ปริญญา มูลสิน . "ความหลากหลายทางพันธุกรรมของสาหร่ายและคุณภาพน้ำในแม่น้ำโขง เพื่อการสร้างบทเรียนท้องถิ่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายใน จังหวัดอุบลราชธานี."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
ปริญญา มูลสิน . ความหลากหลายทางพันธุกรรมของสาหร่ายและคุณภาพน้ำในแม่น้ำโขง เพื่อการสร้างบทเรียนท้องถิ่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายใน จังหวัดอุบลราชธานี. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.