ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้และความต้องการสารสนเทศของนักท่องเที่ยวในกลุ่มอีสานใต้

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้และความต้องการสารสนเทศของนักท่องเที่ยวในกลุ่มอีสานใต้
นักวิจัย : กิ่งแก้ว ปะติตังโข
คำค้น : อีสานใต้ , สารสนเทศ , นักท่องเที่ยว
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/43970
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กิ่งแก้ว ปะติตังโข . (2550). การใช้และความต้องการสารสนเทศของนักท่องเที่ยวในกลุ่มอีสานใต้.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กิ่งแก้ว ปะติตังโข . 2550. "การใช้และความต้องการสารสนเทศของนักท่องเที่ยวในกลุ่มอีสานใต้".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กิ่งแก้ว ปะติตังโข . "การใช้และความต้องการสารสนเทศของนักท่องเที่ยวในกลุ่มอีสานใต้."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
กิ่งแก้ว ปะติตังโข . การใช้และความต้องการสารสนเทศของนักท่องเที่ยวในกลุ่มอีสานใต้. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.