ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิจัยและพัฒนาชุดการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านพุทธิปัญญาและความสามารถในการพัฒนาอนามัยชุมชน ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่4 คณะพยาบาลศาสตร์ มนร.

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิจัยและพัฒนาชุดการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านพุทธิปัญญาและความสามารถในการพัฒนาอนามัยชุมชน ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่4 คณะพยาบาลศาสตร์ มนร.
นักวิจัย : อัชฌา สุวรรณกาญจน์
คำค้น : ชั้นปีที่4 , อนามัยชุมชน , วิจัย , พัฒนาชุดการสอนแบบ , นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ , การเรียนด้านพุทธิปัญญา , คณะพยาบาลศาสตร์ , ชุมชน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/43386
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อัชฌา สุวรรณกาญจน์ . (2550). วิจัยและพัฒนาชุดการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านพุทธิปัญญาและความสามารถในการพัฒนาอนามัยชุมชน ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่4 คณะพยาบาลศาสตร์ มนร..
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อัชฌา สุวรรณกาญจน์ . 2550. "วิจัยและพัฒนาชุดการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านพุทธิปัญญาและความสามารถในการพัฒนาอนามัยชุมชน ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่4 คณะพยาบาลศาสตร์ มนร.".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อัชฌา สุวรรณกาญจน์ . "วิจัยและพัฒนาชุดการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านพุทธิปัญญาและความสามารถในการพัฒนาอนามัยชุมชน ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่4 คณะพยาบาลศาสตร์ มนร.."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
อัชฌา สุวรรณกาญจน์ . วิจัยและพัฒนาชุดการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านพุทธิปัญญาและความสามารถในการพัฒนาอนามัยชุมชน ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่4 คณะพยาบาลศาสตร์ มนร.. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.