ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาพิษเฉียบพลันและพิษเรื้อรังของสมุนไพรทองพันชั่งในหนูขาว

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาพิษเฉียบพลันและพิษเรื้อรังของสมุนไพรทองพันชั่งในหนูขาว
นักวิจัย : สุรัสวดี ปิยะวิริยะกุล
คำค้น : หนูขาว , สมุนไพรทองพันชั่ง , พิษเรื้อรัง , พิษเฉียบพลัน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/35606
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุรัสวดี ปิยะวิริยะกุล . (2550). การศึกษาพิษเฉียบพลันและพิษเรื้อรังของสมุนไพรทองพันชั่งในหนูขาว.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุรัสวดี ปิยะวิริยะกุล . 2550. "การศึกษาพิษเฉียบพลันและพิษเรื้อรังของสมุนไพรทองพันชั่งในหนูขาว".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุรัสวดี ปิยะวิริยะกุล . "การศึกษาพิษเฉียบพลันและพิษเรื้อรังของสมุนไพรทองพันชั่งในหนูขาว."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
สุรัสวดี ปิยะวิริยะกุล . การศึกษาพิษเฉียบพลันและพิษเรื้อรังของสมุนไพรทองพันชั่งในหนูขาว. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.