ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ของการสั่นสะเทือนของโครงสร้างแผ่นคอมโพสิตที่รับแรงในแนวระนาบกับค่าภาระการโก่งงอ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ของการสั่นสะเทือนของโครงสร้างแผ่นคอมโพสิตที่รับแรงในแนวระนาบกับค่าภาระการโก่งงอ
นักวิจัย : ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ
คำค้น : การสั่นสะเทือนของโครงสร้างแผ่นคอมโพสิต , ค่าภาระการโก่งงอ , แรงในแนวระนาบ
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RMU4880021 , http://research.trf.or.th/node/4445
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การโก่งงอเป็นการเสียหายโหมดหนึ่งของโครงสร้างแผ่นบางที่รับภาระกด โดยทั่วไปค่าภาระการ โก่งงอหาได้จากกราฟของภาระในแนวระนาบกับพารามิเตอร์ของการเปลี่ยนรูปเช่น ระยะการเคลื่อนที่ นอกระนาบ การศึกษานี้ใช้เทคนิคความสัมพันธ์ของการสั่นสะเทือนในการหาค่าภาระการโก่งงอของ โครงสร้างแผ่นบางสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยอ้อม จากการเปรียบเทียบสมการครอบคลุมของปัญหาการโก่งงอ และปัญหาการสั่นสะเทือน สามารถแสดงให้เห็นว่าความถี่ธรรมชาติของการสั่นสะเทือนแปรผันตรงกับ ภาระบนระนาบที่ให้ นอกจากนั้นยังพบอีกว่าความถี่ธรรมชาติจะมีค่าเป็นศูนย์เมื่อภาระกดที่ให้มีค่าเข้า ใกล้ภาระการโก่งงอ จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าทันทีที่มีภาระกดกระทำกับโครงสร้าง โครงสร้างจะมี ระยะการเคลื่อนที่นอกระนาบเนื่องจากความไม่สมบูรณ์ของโครงสร้าง เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงผลของการ เคลื่อนที่นอกระนาบก่อนเวลาอันควร การศึกษานี้เสนอให้หาค่าภาระการโก่งงอจากความถี่ธรรมชาติของ แผ่นบางที่รับภาระดึง ค่าภาระการโก่งงอสามารถหาได้จากการประมาณค่านอกช่วงของข้อมูลการ สั่นสะเทือนไปยังค่าภาระในระนาบที่ค่ากำลังสองของค่าความถี่ธรรมชาติมีค่าเป็นศูนย์ การทดลองเพื่อ ตรวจสอบความแม่นยำของวิธีที่เสนอในการศึกษานี้ทำโดยใช้ชุดทดลองที่สร้างขึ้นเฉพาะ การทดลองหา ค่าความถี่ธรรมชาติของชิ้นงานภายใต้ภารระแนวเดียวทำโดยวิธีการเคาะ ชิ้นงานที่ใช้ในการทดลองเป็น อะลูมินัมและเหล็กกล้าไร้สนิมที่มีการจับยึดแบบ CCCC, CCCF และ CFCF ตามลำดับ ค่าภาระการโก่ง งอหาจากกราฟกำลังสองของความถี่ธรรมชาติที่วัดได้กับภาระในแนวระนาบ ค่าภาระการโก่งงอจาก ข้อมูลการสั่นสะเทือนสอดคล้องกับผลเฉลยเชิงเลขอย่างดี สำหรับชิ้นงานที่มีการจับยึดที่เหมาะสม เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างเฉลี่ยของภาระการโก่งงอจากเทคนิคความสัมพันธ์ของการสั่นสะเทือนกับค่าที่ได้ จากผลเฉลยเชิงเลขมีค่าเท่ากับ -0.18 % และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐานเท่ากับ 5.05 % โดยสรุปแล้ว สามารถ หาค่าภาระการโก่งงอของแผ่นบางรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจากข้อมูลการสั่นสะเทือนได้ โดยค่าที่ได้มีความ แม่นยำเป็นที่ยอมรับได้ วิธีการนี้มีประโยชน์โดยเฉพาะกับโครงสร้างที่ไม่ทราบเงื่อนไขขอบเขตหรือมี เงื่อนไขขอบเขตที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ไม่มีผลเฉลยแม่นตรงหรือผลเฉลยเชิงเลข Buckling is an important failure mode of thin-walled structures subjected to compressive loading. Usually, plots of an applied compressive load versus a deformation parameter such as out-of-plane displacement or in-plane strains have been employed as a tool to identify the buckling load. In this study, a method utilizing the vibration correlation technique is introduced as an indirect method to determine a buckling load of rectangular thin plates. By comparing the governing equations of buckling and vibration problems, it is theoretically shown that square of the natural frequency of flexural vibration of plate is linearly varied with the applied in-plane load. Moreover, the natural frequency approaches zero when the applied compressive load approaches the buckling load of plate. Due to plate’s imperfections, several studies showed that out-of-plane displacement is typically observed as soon as the inplane compressive load is applied. To avoid the effects of premature out-of-plane deformation, it is proposed in this study that the buckling load be identified using the natural frequencies of plates under tensile loading. The buckling load is determined from an extrapolation of the vibration data to the in-plane load at which square of the natural frequency approaches zero. An experimental investigation using a custommade test frame was conducted to verify the accuracy of the proposed method. A set of specimens under a uniaxial loading condition was tested for natural frequencies using an impact test method. Aluminum and stainless steel specimens with CCCC, CCCF and CFCF boundary conditions were included in the experiment. The measured buckling load was determined from the plot of the square of a measured natural frequency versus an in-plane load. The buckling loads from the measured vibration data match the numerical solutions very well. For specimens with well-defined boundary conditions, the average percentage difference between buckling loads from VCT and numerical solutions is -0.18 % with a standard deviation of 5.05 %. In conclusion, buckling load of rectangular thin plates can be experimentally identified with acceptable accuracy using the vibration data in the tensile loading region. This approach is very useful especially for structures with unknown or imperfect boundary conditions where analytical or numerical solutions to the problem are not available.

บรรณานุกรม :
ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ . (2552). ความสัมพันธ์ของการสั่นสะเทือนของโครงสร้างแผ่นคอมโพสิตที่รับแรงในแนวระนาบกับค่าภาระการโก่งงอ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ . 2552. "ความสัมพันธ์ของการสั่นสะเทือนของโครงสร้างแผ่นคอมโพสิตที่รับแรงในแนวระนาบกับค่าภาระการโก่งงอ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ . "ความสัมพันธ์ของการสั่นสะเทือนของโครงสร้างแผ่นคอมโพสิตที่รับแรงในแนวระนาบกับค่าภาระการโก่งงอ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552. Print.
ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ . ความสัมพันธ์ของการสั่นสะเทือนของโครงสร้างแผ่นคอมโพสิตที่รับแรงในแนวระนาบกับค่าภาระการโก่งงอ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2552.