ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การขยายตัวของเมืองและสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยในเขตเมืองหลวงชั้นนอก : กรณีศึกษา เขตลาดกระบัง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การขยายตัวของเมืองและสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยในเขตเมืองหลวงชั้นนอก : กรณีศึกษา เขตลาดกระบัง
นักวิจัย : พัสตราภรณ์ ทิพยโสธร
คำค้น : เมือง , เมืองหลวงชั้นนอก , เขตลาดกระบัง , การขยายตัว , สภาพแวดล้อมที่ , อาศัย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/25027
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาการขยายตัวของเมือง และสภาพแวดล้อมทื่อยู่อาศัยในเขตเมืองหลวงชั้นนอก เขตลาดกระบัง เท่านั้น

บรรณานุกรม :
พัสตราภรณ์ ทิพยโสธร . (2548). การขยายตัวของเมืองและสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยในเขตเมืองหลวงชั้นนอก : กรณีศึกษา เขตลาดกระบัง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พัสตราภรณ์ ทิพยโสธร . 2548. "การขยายตัวของเมืองและสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยในเขตเมืองหลวงชั้นนอก : กรณีศึกษา เขตลาดกระบัง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พัสตราภรณ์ ทิพยโสธร . "การขยายตัวของเมืองและสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยในเขตเมืองหลวงชั้นนอก : กรณีศึกษา เขตลาดกระบัง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2548. Print.
พัสตราภรณ์ ทิพยโสธร . การขยายตัวของเมืองและสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยในเขตเมืองหลวงชั้นนอก : กรณีศึกษา เขตลาดกระบัง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2548.