ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาการจัดการการผลิตผักปลอดสารพิษ และสินค้าแปรรูปผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับสู่มาตรฐานสากล

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาการจัดการการผลิตผักปลอดสารพิษ และสินค้าแปรรูปผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับสู่มาตรฐานสากล
นักวิจัย : วีระศักดิ์ สมยานะ
คำค้น : เชิงบูรณาการ , จังหวัดเชียงใหม่ , ผักปลอดสารพิษ , ยกระดับสู่มาตรฐานสากล , สินค้าแปรรูปผักปลอดสารพิษ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/22544
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาศักยภาพพื้นฐานของเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษในจังหวัดเชียงใหม่ หาแนวทางในการจัดการการผลิตผักปลอดสารพิษให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน ทำการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (PAR) ของชาวบ้าน ระยะเวลาศึกษา 2 ปี แบ่งเป็น 2 ระยะๆ ละ 1 ปี

บรรณานุกรม :
วีระศักดิ์ สมยานะ . (2551). โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาการจัดการการผลิตผักปลอดสารพิษ และสินค้าแปรรูปผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับสู่มาตรฐานสากล.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วีระศักดิ์ สมยานะ . 2551. "โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาการจัดการการผลิตผักปลอดสารพิษ และสินค้าแปรรูปผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับสู่มาตรฐานสากล".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วีระศักดิ์ สมยานะ . "โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาการจัดการการผลิตผักปลอดสารพิษ และสินค้าแปรรูปผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับสู่มาตรฐานสากล."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
วีระศักดิ์ สมยานะ . โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาการจัดการการผลิตผักปลอดสารพิษ และสินค้าแปรรูปผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับสู่มาตรฐานสากล. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.