ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการบริหารการจัดการธุรกิจชุมชนบ้านแหวน เพื่อยกระดับสู่วิสาหกิจชุมชนระดับประเทศ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการบริหารการจัดการธุรกิจชุมชนบ้านแหวน เพื่อยกระดับสู่วิสาหกิจชุมชนระดับประเทศ
นักวิจัย : วีระศักดิ์ สมยานะ
คำค้น : ธุรกิจชุมชนบ้านแหวน , บริหาร , ยกระดับสู่วิสาหกิจชุมชนระดับประเทศ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/22456
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ประชากรที่ศึกษา คือกลุ่มธุรกิจชุมชนซึ่งมีอยู่ในตำบลทั้งหมด 13 หมู่บ้าน ของ ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 6 ประเภท คืออาหาร เครื่องดื่มทั้งประเภทมีแอลกอฮอส์และไม่มีแอลกอฮอส์ เครื่องประดับเครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ ศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก

บรรณานุกรม :
วีระศักดิ์ สมยานะ . (2549). โครงการบริหารการจัดการธุรกิจชุมชนบ้านแหวน เพื่อยกระดับสู่วิสาหกิจชุมชนระดับประเทศ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วีระศักดิ์ สมยานะ . 2549. "โครงการบริหารการจัดการธุรกิจชุมชนบ้านแหวน เพื่อยกระดับสู่วิสาหกิจชุมชนระดับประเทศ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วีระศักดิ์ สมยานะ . "โครงการบริหารการจัดการธุรกิจชุมชนบ้านแหวน เพื่อยกระดับสู่วิสาหกิจชุมชนระดับประเทศ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2549. Print.
วีระศักดิ์ สมยานะ . โครงการบริหารการจัดการธุรกิจชุมชนบ้านแหวน เพื่อยกระดับสู่วิสาหกิจชุมชนระดับประเทศ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2549.