ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงกา่รวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงกา่รวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
นักวิจัย : สุภาวดี โพธิยะราช
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1330451000&BudgetYear=2013
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุภาวดี โพธิยะราช . (2557). โครงกา่รวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุภาวดี โพธิยะราช . 2557. "โครงกา่รวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุภาวดี โพธิยะราช . "โครงกา่รวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557. Print.
สุภาวดี โพธิยะราช . โครงกา่รวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2557.