ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการโรงงานต้นแบบผลิตไวน์จากผลิตผลการเกษตรให้ได้มาตรฐานสำหรับผู้ผลิตรายย่อย

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการโรงงานต้นแบบผลิตไวน์จากผลิตผลการเกษตรให้ได้มาตรฐานสำหรับผู้ผลิตรายย่อย
นักวิจัย : จารุวรรณ์ ศิริพรรณพร , สร้อยทอง สายหยุดทอง , ไชยยงค์ หาราช , เสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง , สิริพร สธนเสาวภาคย์ , ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา , อนุศิษฐ์ ธำรงรัตนศิลป์ , ศักดิ์ชัย ปิยะสาธุกิจ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0430178000&BudgetYear=2004
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จารุวรรณ์ ศิริพรรณพร , สร้อยทอง สายหยุดทอง , ไชยยงค์ หาราช , เสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง , สิริพร สธนเสาวภาคย์ , ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา , อนุศิษฐ์ ธำรงรัตนศิลป์ , ศักดิ์ชัย ปิยะสาธุกิจ . (2547). โครงการโรงงานต้นแบบผลิตไวน์จากผลิตผลการเกษตรให้ได้มาตรฐานสำหรับผู้ผลิตรายย่อย.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
จารุวรรณ์ ศิริพรรณพร , สร้อยทอง สายหยุดทอง , ไชยยงค์ หาราช , เสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง , สิริพร สธนเสาวภาคย์ , ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา , อนุศิษฐ์ ธำรงรัตนศิลป์ , ศักดิ์ชัย ปิยะสาธุกิจ . 2547. "โครงการโรงงานต้นแบบผลิตไวน์จากผลิตผลการเกษตรให้ได้มาตรฐานสำหรับผู้ผลิตรายย่อย".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
จารุวรรณ์ ศิริพรรณพร , สร้อยทอง สายหยุดทอง , ไชยยงค์ หาราช , เสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง , สิริพร สธนเสาวภาคย์ , ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา , อนุศิษฐ์ ธำรงรัตนศิลป์ , ศักดิ์ชัย ปิยะสาธุกิจ . "โครงการโรงงานต้นแบบผลิตไวน์จากผลิตผลการเกษตรให้ได้มาตรฐานสำหรับผู้ผลิตรายย่อย."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547. Print.
จารุวรรณ์ ศิริพรรณพร , สร้อยทอง สายหยุดทอง , ไชยยงค์ หาราช , เสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง , สิริพร สธนเสาวภาคย์ , ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา , อนุศิษฐ์ ธำรงรัตนศิลป์ , ศักดิ์ชัย ปิยะสาธุกิจ . โครงการโรงงานต้นแบบผลิตไวน์จากผลิตผลการเกษตรให้ได้มาตรฐานสำหรับผู้ผลิตรายย่อย. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2547.