ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการแผนที่ทางสังคมชุมชนรอบรั้ว มก.กพส.

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการแผนที่ทางสังคมชุมชนรอบรั้ว มก.กพส.
นักวิจัย : เมลดา เฟื่องฟู , สุกัญญา วิชชุกิจ , ง่ายงาม ประจวบวัน , วิภาวรรณ ตินนังวัฒนะ , ณัฐชนา พวงทอง
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1130422000&BudgetYear=2011
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เมลดา เฟื่องฟู , สุกัญญา วิชชุกิจ , ง่ายงาม ประจวบวัน , วิภาวรรณ ตินนังวัฒนะ , ณัฐชนา พวงทอง . (2555). โครงการแผนที่ทางสังคมชุมชนรอบรั้ว มก.กพส..
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เมลดา เฟื่องฟู , สุกัญญา วิชชุกิจ , ง่ายงาม ประจวบวัน , วิภาวรรณ ตินนังวัฒนะ , ณัฐชนา พวงทอง . 2555. "โครงการแผนที่ทางสังคมชุมชนรอบรั้ว มก.กพส.".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เมลดา เฟื่องฟู , สุกัญญา วิชชุกิจ , ง่ายงาม ประจวบวัน , วิภาวรรณ ตินนังวัฒนะ , ณัฐชนา พวงทอง . "โครงการแผนที่ทางสังคมชุมชนรอบรั้ว มก.กพส.."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. Print.
เมลดา เฟื่องฟู , สุกัญญา วิชชุกิจ , ง่ายงาม ประจวบวัน , วิภาวรรณ ตินนังวัฒนะ , ณัฐชนา พวงทอง . โครงการแผนที่ทางสังคมชุมชนรอบรั้ว มก.กพส.. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2555.